Kellerman får Knut V Petterson-stipendiet

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2016-05-27

 | 

PUBLICERAD 

2016-05-27
Martin Kellerman, skaparen av den tecknade serien Rocky, får årets stipendium om 10 000 kronor.

Knut V. Petterson-stipendiet är en meritutmärkelse som tilldelas en ”förtjänt svensk tecknare över 40 år”. Motiveringen i år lyder:

”Med skarpt öga och spetsiga öron samlar han in och förädlar vardagens möten i det mångåriga tecknarprojektet Rocky. Kellerman blottar både sig själv, oss andra och sin samtid genom en värld av fabeldjur. Han fångar uttryck, kroppar och stämningar med en exakt, nonchalant linje. Omgivningens tillkortakommanden i diskussioner om allt mellan småsaker och livsfrågor är Rocky inte sen att sätta blixtljuset på. Han har alltid en intressant och ofta oväntad aspekt på tillvaron, både dess höjdpunkter och dess förtretligheter. Rocky ger oss välbehövliga ledtrådar in i dagens urbana levnadsmönster, väl igenkännbart för dem som befinner sig i det. Men han gör det också tillgängligt för en äldre generation, som annars ingenting hade begripit.”

Stipendiet, som utses av Svenska Tecknares styrelse, överlämnas vid organisationens sommarmingel i nästa vecka. Förra året tilldelades det Charlie Christensen.