Konstfack utvecklar utbildningarna

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-01-21

 | 

PUBLICERAD 

2016-01-21
För att möta flera branschers krav gällande en bredare syn på design har Konstfack startat ett forskningsprojekt för att utveckla sin masterutbildning i design.

Konstfack har fått en dryg miljon kronor i stöd från KK-stiftelsen för att öka sam- och framtidsrelevansen i sin masterutbildning i design. De menar att i och med att begrepp som tjänste-, service- och transformationsdesign, social innovation och hållbar design blir allt vanligare så behöver utbildningen anpassas därefter.

– Projektets syfte är att skapa förslag till en ny designutbildning där studenterna skaffar sig kunskap för att genomföra designmässiga, experimentella samarbetsprocesser. Dessa behövs för att hantera komplexa samhälleliga utmaningar och samtidigt säkerställa hållbarhet, kvalitet och estetiska såväl som etiska aspekter, berättar Katarina Wetter-Edman, lektor i tjänstedesign på Konstfack och en av de ansvariga för projektet.

– Studenterna kommer grundligt att utforska en mångfald av samtida och banbrytande metoder, samt ansatser och erfarenheter från samtida forskning. En utbildning bortom produkt och tjänst där just det okända är vad branschen anser behövs mer forskning om. Därav vårt initiativ, berättar Bo Westerlund, projektledare tillika professor i industridesign.

I dag finns masterprogrammen i design med inriktningarna Rumslig gestaltning respektive Individuell studieplan i design, och det nya forskningsprojektet kommer antingen att leda till en helt ny inriktning eller så kommer resultatet att inkorporeras i masterprogrammets individuella studieplan.