Kvinnliga typsnittsformgivare – lista

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-02-28

 | 

PUBLICERAD 

2018-02-28
Anna Carlsson är grafisk formgivare och digital designer och har alltid varit intresserad av att arbeta feministiskt och normkritiskt. Hon har tagit fram en lista av kvinnliga typografer från Google fonts som hon nu uppmanar designvärlden att använda. Vi har träffat henne tillsammans med formgivaren och forskaren Brita Lindvall Leitmann och typografen Anja Meiners som alla har ett och annat att säga om jämställdhet inom den typografiska världen.

Listan Anna har skapat innehåller lite mer än 150 typsnitt, där hon utgått från kreatörens namn och team där kvinnor ingår. Listan består av förhandsvisningar av typsnitten, antal vikter, kategori, kreatörer, Annas egna kommentarer och om möjligt länkar till kreatörernas portfolio. Men varför gjorde hon det här? [prenumerera]

— Från början ville jag bara tillverka ett enkelt och överskådligt verktyg för att hitta typsnitt gjorda av kvinnor, eftersom de flesta typsnitt som lyfts och hyllas är gjorda av män. Google fonts är smidigt att använda, och dessutom open source, så det kändes naturligt att skapa en lista över typsnitten som finns där. Sammanställningen gjorde jag på ungefär en vecka, vid sidan av min ordinarie sysselsättning.

Under sammanställningen blev Anna väldigt kritisk till hur Google fonts representerar kvinnor och män.

Läs hela artikeln i CAP&Design #1 2018 som du kan köpa här. Ta del av Annas lista här.