Lokaldelen tappar under omorganisation

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-08-24

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-24
Under 2014 minskade Lokaldelen i Sverige AB:s omsättning med 70 miljoner kronor, från 244 till 174 miljoner kronor. Däremot ökade rörelseresultatet, trots att det fortfarande ligger på minus, från minus 38 till minus 26 miljoner kronor.

I förvaltningsberättelsen förklarar bolaget att de under året flyttat delar av företaget från mindre orter till storstadsregioner för att komma åt kunder bättre. Denna omstrukturering kostade företaget cirka 6 miljoner kronor. De skriver även att den totala kostnaden för omstrukturering inom företaget låg på 13 miljoner kronor under 2014. De har även gått back med 281 tusen kronor i och med en fusion mellan moderbolaget och dotterbolagen Markkatalogen i Kinna AB, Gällivarekatalogen AB, Kirunas Lokala telefonkatalog AB, samt Lokala telefonkatalogen i Upplands Väsby AB.

Företaget har en pågående tryckerimoms-tvist gällande behandling av moms från tryckerier och Skatteverkets bedömning av avdragsrättens storlek och korrekt momssats. De bedömer dock att detta inte kommer att resultera i någon kostnad för företaget.