Mecka Reklambyrå ligger stadigt

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-03-07

 | 

PUBLICERAD 

2016-03-07

Boråsbaserade Mecka Reklambyrå AB har minimala förändringar i omsättning och rörelseresultat sedan föregående räkenskapsår. Företagets nettoomsättning har ökat med 100 000 kronor – från 34,2 till 34,3 miljoner kronor – och samma förändring syns i rörelseresultatet; en ökning från 2 miljoner till 2,1 miljoner kronor.

Företaget skriver i årsredovisningen att de ser en tydlig ökad efterfrågan på tjänster inom strategisk varumärkesutveckling och rådgivning, och att det ligger i linje med deras egna målsättningar. De skriver också att de under 2016 växer som organisation och för första gången kommer att passera 30 personer på företaget.