Medieinvesteringarna ökar igen

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-05-13

 | 

PUBLICERAD 

2015-05-13

Madeleine-ThorMadeleine Thor, vd, IRM.

Efter ett svagt fjärde kvartal 2014 börjar mediemarknaden att återhämta sig igen, enligt IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik. Tillväxten under första kvartalet 2015 uppgår till 0,7 procent av resultatet från första kvartalet 2014. Investeringarna uppgår nu till knappt 7,5 miljarder kronor.

Kvartalet karaktäriserades av ett blandat utfall för de olika mediegrupperna. Medan de digitala kategorierna överlag fortsatte att växa i oförminskad takt, kämpade många andra kanaler med ett tufft kvartal. Bidragande till detta var också att OS ägde rum i det första kvartalet 2014 vilket antas påverka jämförelsetalen.

Investeringen i digital reklam utgör nu drygt 37 procent av medieinvesteringarna. Digital reklam växte med 16,8 procent under det första kvartalet till en omsättning på 2,8 miljarder kronor.
Det är som tidigare också framförallt mobilmarknadsföring, webb-TV-marknadsföring och sökordsmarknadsföring som visar höga tillväxttal. Genom tillväxten i digitala investeringar tillförs drygt 400 miljoner kronor till medieinvesteringarna under det första kvartalet.

TV hade ett starkt första kvartal 2014, understött av OS. Under det första kvartalet 2015 faller dock TV-investeringen något och tappet uppgår till 8,4 procent jämfört med samma period 2014.

– Jag skulle vilja lyfta fram den fantastiska utvecklingen för utomhusreklam. Ökningen uppgår till 27 procent relativt samma kvartal föregående år. Med flera på varandra följande kvartal av fin tillväxt börjar vi kunna skönja indikationer på att annonsörernas preferens för utomhus stärkts, kommenterar Madeleine Thor, vd på IRM.