Mindre upplagor även på förpackningar 2015

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-01-14

 | 

PUBLICERAD 

2015-01-14

En ny rapport från den amerikanska PRIMIR (The Printing Industries Marknadsinformation och Research Organization) identifierar de viktigaste trenderna på marknaden för flexibla förpackningar och etiketter under 2015.

Lagerhantering, varumärkeshantering och specialsubstrat är de tre huvudtrenderna som varumärkesägare letar efter hos sin tryckpartner.
Varumärkesägare kommer då att i ännu högre grad uppfatta etikettryckerierna som en partner som ska tillvarata deras intressen och ständigt optimera och utveckla förvaltningen av resurser. Andra trender är att högre upplösning efterfrågas mer eftersom allt mer information ska stå på produkterna. Om texten ska vara både liten och lättläst bör den vara skarp.
Det finns också en tendens att röra sig bort från pappret som medium. Sleevs, formgjutning, plast och folier kommer att spela en ännu större roll. Hållbarheten blir bättre och kvaliteten är inte längre ett problem, inte i digitaltrycket heller.
Som med alla andra tryckta media minskar upplagorna. Varumärkesägare behöver snabbt kunna ändra förpackningen utifrån nya regelverk, kampanjer, private labels eller personalisering. Digitaltrycket erbjuder de alternativen men det ökar även efterfrågan på efterbehandling inline