Netflix binder samman i nytt designkoncept

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-11-25

 | 

PUBLICERAD 

2015-11-25
Netflix har exploderat i popularitet under de senaste åren och har nu över 65 miljoner användare världen över. I takt med företagets framgångar har de sett ett växande behov av ett sammanhängande varumärke och anlitade därför byrån Gretel för att ta fram en ny varumärkesidentitet.

Netflix behövde ett koncept med en röd tråd som band samman allting. Gretel skriver på sin hemsida att deras utmaning var att skapa något som var brett nog för ett globalt varumärke, men samtidigt unikt och lätt att identifiera. Lösningen kallar de för The stack, en visuell metafor och ett identitetssystem i ett.

Vidare skriver byrån att de började samarbeta med Steve Gianakouros och det internationella teamet för Netflix varumärke för att förbättra och bygga vidare på The stack. De byggde verktygslådor, tog bort innehållsmoduler och jobbade fram varumärkesguidelines. De lanserade även företagets första globala slogan: See what’s next.

Uppdragsgivare: Netflix
Strategi, design och animation: Gretel
Typsnitt: Gotham Bold, Gotham Book

netflix-billboards-02 netflix-logo-crop3052867-inline-i-1-netflixs-new-brand Namnlöst_ 03_theexecution_10netflix_stack_01_guidelines

Foton: http://gretelny.com/