Nya kategorier i 100-wattaren

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-05-31

 | 

PUBLICERAD 

2019-05-31
En helt ny kategori och ändringar i befintliga kategorier kan vi se fram emot i årets tävling.

100-wattaren har sedan 1990 prisat kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. I år presenteras nya kategorier samt ändringar i befintliga kategorier.

– Branschen utvecklas, och då måste 100-wattaren utvecklas i takt med den. Efter förra årets tävling bjöd vi in experter från olika delar av vår bransch för att samla in input, och vi är oerhört nöjda och glada över att kunna presentera årets nyheter. 100-wattaren är en av de mest prestigefyllda tävlingarna och vi jobbar hårt för att den ska vara det även framöver, säger Ulrika Strallhofer, projektledare på Sveriges Annonsörer som driver 100-wattaren.

Employer branding är den nya kategorin där bidrag som riktar sig mot nuvarande och/eller potentiella medarbetare med syfte att till exempel stärka varumärket, engagera medarbetare, bli en attraktivare arbetsplats tävlar.

Den tidigare kategorin Ideellt blir nu Samhällsansvar & Ideellt, och där tävlar kommunikation för samhällsinformation, skolor, opinionsbildning eller insamlingar och information för ideella organisationer.

Strategisk design som tidigare har varit en underkategori till flera kategorier lyfts ut och blir nu en egen kategori.

Årets nytänk byter namn till Framsiktigt och belönar kommunikation som utöver att den fungerat enligt 100-wattarens kriterier också överraskat och flyttat fram positionerna för kommunikation generellt. En del i detta är att bidragen ska ha använt ny teknik eller inspirerat till nya sätt att arbeta.

I årets tävling kommer 100-fattaren stå som egen kategori. 100-fattaren, som introducerades förra året, belönar inkluderande, normbildande, hållbara externa aktiviteter: ansvarsfulla initiativ.