Nya Rättighetsikoner ska lyfta funktionshinderfrågorna

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-11-29

 | 

PUBLICERAD 

2019-11-29
De nya ikonerna som ska skapa synlighet och kännedom har tagits fram av DHR och The New Division.

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, har i samarbete med den svenska byrån The New Division tagit fram 13 nya rättighetsikoner. Dessa kommer visas upp på På den Internationella funktionshinderdagen den 3 december och de syftar till att synliggöra funktionshinderfrågorna i Sveriges arbete med Agenda 2030.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är, enligt DHR, ett viktigt dokument som de och funktionshinderrörelsen ofta hänvisar till. Lika viktiga är de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som Sverige har åtagit sig att försöka uppnå.

— Det kan vara svårt att se kopplingen, men de globala målen förutsätter mänskliga rättigheter. Genom de nya Rättighetsikonerna har vi försökt skapa samband och begriplighet, säger Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR.

Med hjälp av pengar från SIDA har DHR kunnat etablera ett samarbete med The New Division, som också har tagit fram symbolerna för Agenda 2030.

— De globala mål som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning har kopplats till ett urval av konventionens artiklar. Utifrån det har vi skapat 13 grafiska symboler som kan laddas ned och användas kostnadsfritt av alla som jobbar med frågorna. Själva utställningen har tagits fram med hjälp av Canon och Inprint, säger Janna Olzon, kommunikatör på DHR.

— Vår förhoppning är att de här grafiska symbolerna på ett enkelt sätt ska kunna illustrera ganska komplexa frågor och göra dem mer synliga och kända. Vi hoppas också att symbolerna ska inspirera till samtal och diskussion om hur vi kan förbättra livsvillkoren för alla med funktionsnedsättning, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.