Nylansering för Barncancerfondens tidning

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-11-29

 | 

PUBLICERAD 

2019-11-29
Barncancerfondens tidning Barn & Cancer har fått ny design och förändrat innehåll. Barncancerfonden vill stärka tidningens roll som informationskälla om barncancer hos allmänhet och beslutsfattare.
Det första numret av nya Barn & Cancer pryds av Emilia, 7, som behandlats för cancer sedan januari 2019.

Tidningen Barn & Cancer ges ut fyra gånger om året för att öka kunskap och förståelse kring vad det innebär att drabbas av barncancer. Nu har tidningen genomgått en form- och innehållsmässig förändring.

— Vi vill med den nya tidningen än mer bidra till att öka kunskapen om barncancer och dess följder hos allmänheten. Jag skulle vilja säga att tidningen har genomgått den största förändringen hittills under dess drygt 30-åriga historia, säger Ylva Andersson, informationschef och chefredaktör för Barn & Cancer på Barncancerfonden.

Uppdraget att ta fram den nya designen hamnade hos contentbyrån OTW, som gett tidningen ny storlek och nytt grafiskt manér.

— En grundidé för nya Barn & Cancer är att i texter, form- och bildspråk renodla cancerdrabbade barns och deras familjers berättelser. Kontrasterna mellan livets ljus och mörker är en röd tråd. Utifrån dessa berättelser beskriver tidningen Barncancerfondens arbete för att nå visionen om att utrota barncancer, säger Carl Hjelm, redaktör och projektledare på OTW.

Exempel på omslag för Barn & Cancer åren 1987-2019.