Svenska Tecknare skärper konturen

TEXT 

Lamin Kivelä

ÄNDRAD 

2020-11-13

 | 

PUBLICERAD 

2020-11-13
Ordförande Josefine Engström och nya verksamhetsledaren Sandra Nolgren på Svenska Tecknare berättar om nuläget och hur de fortsätter arbetet med att jobba för bättre villkor för medlemmarna.

Klockan är strax innan 13.30 den 10 november 2020 och vi går över Hornsgatan, mot nummer 103 på andra sidan vägen.

Arkitekterna Hans Brunnberg och Hans Neumüller vid Byggnadsstyrelsen ritade det elva våningar höga, vitputsade tornet som tillsammans med huskomplexet på markplan invigdes för Teleskolan 1951.

Hissen blir helt tom igen då vi kliver av på våning nio, där Josefine Engström och Sandra Nolgren möter oss på Svenska Tecknares kansli.

Josefine Engström, ordförande i styrelsen för Svenska Tecknare och Sandra Nolgren, verksamhetsledare. Foto: Eva Edsjö, Jonas Magnusson.
Josefine Engström, ordförande i styrelsen för Svenska Tecknare och Sandra Nolgren, verksamhetsledare. Foto: Eva Edsjö, Jonas Magnusson.

Kaffe. Kakor. Vi sitter runt ett bord inne på ett av kontoren i änden av korridoren till höger från kapprummet. De flesta av kansliets åtta anställda jobbar hemifrån på grund av pandemin med covid-19.

Men Sandra Nolgren är på plats och jobbar sin andra dag som verksamhetsledare. Josefine Engström lotsar. Hon har varit ordförande i ungefär ett och ett halvt år och kan organisationen utan och innan och blir naturligt den som formulerar samtalet, även om de diskuterar svaren och tankarna sinsemellan hela tiden.

Det är medlemmarna som styr, genom en struktur som andra ekonomiska föreningar – medlemmarna gör sin röst hörd genom föreningsstämman, som i sin tur reglerar vad styrelsen ska fokusera på och kansliet som sedan verkställer.

Sandra Nolgren efterträdde förbundsdirektören Sofia Jerneck i början av november 2020. Med ny titel, eftersom Svenska Tecknare är en intresseorganisation och inte ett förbund.

– Verksamhetsledaren är kontakten från kansliet till styrelsen och jag är kontakten från styrelsen till kansliet, berättar Josefine Engström och fortsätter;

– Men det är Sandra Nolgren som ser till att styrelsens, och därmed medlemmarnas strategiska mål och visioner får form genom kansliet.

Sandra Nolgren kommer närmast från Arkdes, där hon arbetat som chef för kommunikation och besökarupplevelse.

– Jag har arbetat nära de yrkesgrupper Svenska Tecknare representerar hela min karriär och att verka för att stärka och utveckla yrkesrollen för illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare är något som ligger mig varmt om hjärtat, säger Sandra Nolgren i det pressmeddelande vi fick ta del av innan intervjun.

De över 1 400 medlemmarna i Svenska Tecknare var redan innan pandemin drabbade av sjunkande arvoden, avtal som tar sig friheter och en marknad som ofta saknar tillräcklig kunskap om upphovsrätt.

– Styrelsens visioner handlar om föreningens kärnfrågor, arvoden, avtal och upphovsrätt. Vi gräver där vi står, berättar Josefine Engström.

Hon och Sandra Nolgren beskriver en styrelse och förening som tror på kraften i det kollektiva för att skapa förändring. Som exempel nämner de arvodesrådgivningen, öppen för medlemmar icke medlemmar med frågor om arvoden.

De arbetar också med andra närliggande organisationer.

– Vi samarbetar med Klys, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd och Svenska Fotografers Förbund, nu senast med deras remissvar på EU:s nya direktiv om upphovsrätt, Digital Single Market (DSM). Vi jobbar också tillsammans med Bildupphovsrätt Sverige om PKE-frågan, privatkopieringsersättning, förklarar Josefine Engström.

Jobbet framöver handlar nu mer än någonsin om bättre villkor för medlemmarna.

– Vi ser stora behov av att öka medvetenheten kring vikten av avtal, diskussion om arvoden och att öka kunskapen om upphovsrätt. Det är våra kärnfrågor, där vi nu måste befinna oss en god och bra stund, avslutar Josefine Engström.