Tre frågor till Fjords Lena Edman inför Inhousedagen

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-08-06

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-06
Lena Edman ska tala på Inhousedagen den 22 september, så vi tog ett snack med henne om vad.

2014-07-02-11.31.131

Vem är du och vad gör du?
– Jag är senior interaktionsdesigner på Fjord i Stockholm och jobbar med digital tjänstedesign. Det innebär att jag jobbar nära användarna och försöker förstå deras relation till tjänsterna som de använder. Sedan försöker jag, med så mycket kreativ kräm och innovation som möjligt, skapa bättre upplevelser och gränssnitt för de tjänsterna.

Vad ska du prata om på eventet?
– Jag kommer att prata om hur vi som designers kan jobba med innovationsprocesser i en evigt föränderlig värld. Den tekniska utvecklingen går framåt i rasande fart och tio nya tjänster (som vi borde ha kolla på) har spottas ut innan vi druckit vårt morgonkaffe. Det kan kännas övermäktigt att försöka ha kolla på allt som händer, haka på trenderna som kommer och ständigt vara relevant och innovativ. Det är svårt att avgöra vilka trender som bör hakas på och i sånt fall när. När ska vi leda och när ska vi följa?

– Som designers står vi alltid vid gränsen av det okända och vårt jobb är att tända lamporna och navigera genom den dunkla labyrinten som framtiden utgör. Vi tar företag och användare i handen och leder dem till nya möjligheter och en bättre plats än där vi stod igår. Möjliga vägar i denna labyrint har växt explosionsartat och vi kommer att behöva anpassa vår metodik och lägga till nya kompasser i vår verktygslåda för att vägleda dem rätt. Jag vill uppmana till reflektion och diskussion runt vilka dessa nya kompasser kan vara.

[event]

Varför är ämnet så viktigt?
– I och med att den värld vi designar för förändras, så måste också vår arbetsprocess förändras för att vi ska kunna designa för de nya förutsättningarna som uppstår. Ett exempel är de tillkommande enheterna i vårt personliga digitala ekosystem. Apples Watch, Amazons Echo, framtida Google Glass, etcetera. Hur implementerar vi dem i vårt arbete med till exempel responsiv design och omnichannel?

– Vi måste hitta ett hållbart förhållningssätt till dessa evigt föränderliga förutsättningar för att inte stagnera i föråldrade metoder och riktlinjer. Vi kan komma att behöva skapa starkare moraliska kompasser för att bedöma vilka vägar vi ska ta våra kunder och användare på och inte. Vi vet vad som kommer med inte nödvändigtvis hur vi ska jobba med det.

Vilka är trenderna inom design just nu?
– Kontentan av de trender vi ser kan man summera i ordet ambition. Du måste ha höga ambitioner med allt du gör och erbjuda kunderna magi. Allt annat under den ribban kommer aldrig att få stå i rampljuset. Kraven och förväntningarna hos kunderna ökar. Det digitala landskapet blir mer och mer komplext då produkter och nätverk börjar prata med varandra och lär sig mer om oss som användare. Vi som designers kan därmed börja utveckla gränssnitt som mer liknar naturliga konversationer och relationer än isolerade sekvenser av kommandon.