Trio startar nätverk för inkludering

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-06-07

 | 

PUBLICERAD 

2018-06-07
Det nya nätverket All of us vill åtgärda kommunikationsbranschens brist på representation genom att skapa ett nätverk för kommunikatörer med utomnordisk etnisk bakgrund.

Nätverket grundades av Canan Yasar, Nicole Kavander, och Roshanak Fatahian som är verksamma i branschen och länge har letat efter ett forum med likasinnade för att kunna dela erfarenheter och stöd.

– Genom att samla yrkesverksamma med utomnordisk etnisk bakgrund vill vi visa att talang och kunskap finns. Men framför allt att nätverket blir en hub av expertis där vi finns för varandra, tipsar om jobb, diskuterar problem och lösningar. Det viktiga för oss är att man inte längre ska känna sig ensam i branschen, säger Nicole Kavander, account director och strateg på Creuna.

Med nätverket vill de också hjälpa företag inom kommunikationsbranschen att höja den kulturella och etniska mångfalden och därmed höja kreativiteten för att kunna skapa ännu bättre och relevant kommunikation.

– Vi arbetar dagligen med att påverka människor och med det följer ett stort ansvar för den typ av kommunikation vi skapar och dess konsekvenser. Genom att visa en viss typ av kropp, den traditionella kärnfamiljen eller personer som följer ”mallen” förstärker vi fördomar och normer, det måste vi komma bort ifrån, säger Canan Yasar, creative director på Obeya.

– Reklam har alltid speglat kultur, men utan etnisk mångfald går kulturen förlorad. En del byråer tror att tolkning av kulturella insikter är tillräckligt progressivt, men det tappar syftet. Tolkning och perspektiv är två olika saker, vilket vi sett i många kampanjer som gått väldigt fel på senare tid, avslutar Roshanak Fatahian, business director på Alchemy.