Tryckt dagspress tappar och digitalt ökar med miljoner

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-08-28

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-28
Marknaden fortsätter att präglas av skiftet till digitala medier, skriver Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM. Tappet för traditionella medier fortsätter dock, och tryckt dagspress har det värst – minus 13,8 procent jämfört med samma period i fjol.

– Vi kan konstatera att det är ett fortsatt tyngre fall för den tryckta dagspressen, säger Madeleine Thor, vd på IRM. Att vi inte ser en avtagande trend ännu kan bero på att dagspressen varit så pass dominant på vår marknad. Det utesluter dock inte att den internationella trenden med avtagande tapp kommer att gälla även Sverige, men vår stora svacka ser ut att bli längre.

Digitala medier ökar dock med 470 miljoner kronor under andra kvartalet 2015, vilket IRM menar kompenserar för det tapp som noteras i traditionella medier. Även utomhus- och butiksmedia visar positiv utveckling, med en tvåsiffrig ökning under det första halvåret 2015 jämfört med det första halvåret 2014.

– Det andra kvartalet är ganska typiskt för den utveckling som vi sett sedan början av 2014, kommenterar Madeleine Thor. Vi ser att de digitala medierna gynnas och tillväxten för dem är fortsatt kraftig. Det ser också ljust ut när det gäller utomhus, butiksmedia, radio och bio medan tryckt media fortsätter att tappa.