Anna Thurfjell: Type in the streaming era

TEXT 

Mårten Huzell

ÄNDRAD 

2018-02-07

 | 

PUBLICERAD 

2018-02-07
Anna Thurfjell kommer tala på CAP&Design Live Typografi, 8 mars i Göteborg, om kraven som streaming ställer på typografi.
Foto: Danielle Brandt

Anna Thurfjell var creative director på Svenska Dagbladet i 12 år och arbetar i dag från egen studio i Köpenhamn. Hon har stor erfarenhet av att arbeta typografiskt med allt från nyhetsmedier till grafiska profiler. På CAP&Design Live Typografi, 8 mars i Göteborg, kommer hon att prata om varför hon arbetar mer och mer med videoformatet och vilka krav det ställer på typografin. Hon menar att typografi i dag ska funka att streama. Media-innehållet måste kommunicera blixtsnabbt och gärna rörligt. Det kräver impact, tydlighet, och hög igenkänning på typografin. Samtidigt blir vi också mer och mer angelägna om kvalitet och autenticitet. [prenumerera]

Vad ska du prata om på CAP&Design Live Typografi?
— Type in the streaming era. Det vill säga vad som är viktigt med typografi som ska fungera i olika plattformar för media.

Vad tycker du att publiken ska ta med sig från dagen?
— Inspiration och förhoppningsvis en aha-upplevelse.

Var hittar du inspiration för typsnittsformgivning?
— Generellt finner jag inspiration till typsnitt i arkitektur eller städer med skyltar i andra skriftspråk. Typografi som är ristad i sten, vackra gravstenar eller riktigt fint satta gamla böcker. Klassiska film-förtexter och utvecklingen inom tv-seriers förtexter inspirerar mig just nu.