Typografi på djupet

TEXT 

CAPDesign

ÄNDRAD 

2015-10-23

 | 

PUBLICERAD 

2015-10-23
Just nu pågår något så unikt som en utställning om nutida typografi på Landskrona Museum. Vi träffade kuratorn Lucas Brusquini och pratade samtida typografi och hur man egentligen presenterar ämnet för en bred publik.

Detta är ett utdrag ur artikeln Typografi på djupet som går att läsa i CAP&Design #7, här med tillhörande video.

— Det finns så många varumärken i samhället – som Ica och Systembolaget – som alla känner till. Vi lägger kanske inte märke till att de har specialritade typsnitt. Men ser vi en text, så vet vi genast att den handlar om ett av de företagen. Det är inget vi lägger märke till att vi gör – vi gör det bara.

— Jag har fascinerats av de här starka varumärkena med egna typsnitt. Jag har alltid velat lyfta fram dem och deras skapare – att förstora och visa, så att de blir synliggjorda.

Det berättar Lucas Brusquini, 39-årig formgivare från reklam-
byrån Giv Akt i Malmö. Han har fått i uppdrag att bygga Landskrona Museums utställning Bokstäverna omkring oss – nutida svensk typsnittsdesign (pågår till 28 februari 2016).

— Tillsammans med logotyper och reklamfilmskaraktärer utgör typsnitten en del av stora företags och institutioners verktyg för att skapa identitet och igenkänning. De är frukten av ett hantverk vars grundläggande principer är lika gamla som skrivkonsten, även om redskapen och tekniken förändrats genom århundradena…

https://youtu.be/wjOMARkgfUU