Utmaningen är målgruppen

TEXT 

Mina Stierna

ÄNDRAD 

2018-11-16

 | 

PUBLICERAD 

2018-11-16
I rebrandingen av Äglamark har man inte bara tagit fasta vid historien utan också sökt efter en röd tråd som når fram till dagens målgrupp "Millennials".

Änglamark är ett varumärke med lång historia, en historia som bland annat handlar om hur en grupp husmödrar en gång i tiden krävde varor av hög kvalitet och god tillverkning. I det omfattande arbetet med rebrandningen av Änglamark har man inte bara tagit fasta vid historien utan också sökt efter en röd tråd som når fram till dagens målgrupp ”Millennials”.

Jan Vana är utbildad vid HDK i Göteborg och arbetar idag som Creative Director på byrån Priority som vunnit äran att ta fram ett helt nytt koncept och form för Änglamarks alla produkter. Det är ett utmanande uppdrag som har krävt stor research kring historien av varumärket och en nära kontakt med millenials genom bland annat fokusgrupper. I den stora omställningen som nu är i full gång har man kommit fram till några djupare insikter kring målgruppen.

– Det intressanta och unika med målgruppen av dessa unga konsumenter är bland annat att de verkligen prioriterar innehållet, den ekologiska aspekten och rättvisan i tillverkningen går före priset av produkten. De köper hellre något som kostar och är tillverkat på ett hållbart sätt, än något billigt som har ett sämre innehåll, sämre miljöaspekt och en dålig humanistisk deal för arbetarna som tillverkar. På det sättet går det att binda samman deras krav med historien kring hur varumärket skapades som skedde genom att en grupp kvinnor samlades i ett kooperativ och krävde bättre varor och förutsättningar för hur dessa tillverkades.

På Priority är man oerhört glada och stolta över att få arbeta med ett så gediget varumärke som man anser redan har ett fantastiskt utbud med fina produkter. För att kommunicera det fantastiska innehållet i varorna har man velat ta fram en stilren design som går att applicera på alla olika produkter och förpackningar så att konsumenten lätt ska kunna välja ett varumärke som dem kan stå för.

– Arbetet har varit oerhört omfattande och kul, men även om vi är i full gång, så är vi trots allt bara i startfasen. Vi har flera hundra produkter som ska få sin nya form när vi nu skapar ordning på ett varumärke som tidigare haft flera olika utseenden för olika produktserier. Vi kommer se till att man i slutändan på ett tydligt sätt kan se vilka alla produkter som ingår i kedjan är och att man kommer kunna urskilja dem enkelt genom bland annat den nya formen som tydliggörs med ett distinkt Ä. Vi vill att konsumenten ska kunna hitta rätt på ett enkelt rätt och känna stolthet över att kunna visa upp vad dem köper, forsätter Jan Vana.

Den fullständiga intervjun kommer gå att läsa i Cap&Designs första nummer 2019.