Valentin & Byhr tappar

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2015-08-17

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-17
Både omsättning och byråintäkt har minskat för kommunikationsbyrån Valentin&Byhr, från 103 till 95 miljoner kronor respektive 82 till 67 miljoner.

Tappet syns även i byråns rörelseresultat, som minskat med drygt 5 miljoner, från 6,6 miljoner under 2013 till 1 miljon i fjol. Majoriteten av kostnaderna har gått åt till ökade personalkostnader.

I sin förvaltningsberättelse skriver byrån att de mottagit hedrande branschutmärkelser som stärker dem i deras ambition att bli en ledande svensk kommunikationsbyrå. De skriver dock också att de står inför stora framtida utmaningar i och med att branschen successivt ställer om sig för ny teknik och nya mediekanaler. Byrån menar att detta kortsiktigt kan påverka deras resultat de kommande åren, men att det kommer stärka dem långsiktigt.