Varannan svensk negativ till reklam

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-08-02

 | 

PUBLICERAD 

2018-08-02
Den negativa inställningen till reklam fortsätter. Enligt en undersökning Novus, på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer, är det e-postreklam som sticker mest i ögonen för svensken.

När Sveriges annonsörer gjorde sin första undersökning till svenskarna och reklamen 2005 var 26 procent negativt inställda till reklam. Under åren har antalet gått upp, ned och upp igen. I år visade resultatet att 50 procent är ganska eller mycket negativt inställda till reklam. Samtidigt har de som är positivt inställda minskat rejält, från 44 procent 2005 till 17 procent i år.

– Reklambruset är fortsatt högt i många kanaler, och som konsument översköljs vi av budskap dagligen. Även om vi ser det som positivt att ogillandet inte gått upp mer än senaste mätningen, utan minskat marginellt, är ogillandet på mycket höga nivåer och det är oroväckande att de som är mycket negativa blir fler. Som bransch måste vi ta till oss kritiken och göra än bättre reklam, och nå folk på ett sätt som inte stör, utan faktiskt bidrar med ett mervärde, säger Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer.

På frågan i vilken mediekanal man ogillar eller gillar reklam är e-post är kanalen som ogillas mest att få reklam i. Drygt åtta av tio svarande, 83 procent, lade kanalen som främst.

– I GDPR-tider har många mejlkorgar sköljts över, något som troligen kan ha bidragit till reklamtröttheten i kanalen, säger Tero Marjamäki.