Vattenfalls nya logotyp & dess resa

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-03-21

 | 

PUBLICERAD 

2018-03-21
Efter 25 år med samma logotyp tar Vattenfall steget vidare för att återspegla ett förnyat företag som ska driva affären.

[prenumerera]

I september förra året skrev vi på CAP&Design i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria om Vattenfalls logotyphistoria i CAP&Design #4 2017. I samband med att företaget nu gått vidare till en ny logotyp delar vi med oss av deras tidsresa även här på webben, se nedan.

Beslutet bakom Vattenfalls nya, stiliserade logotyp togs för ungefär ett år sedan, och sammanfattas i formuleringen bakom företagets syfte: Power climate smarter living. De vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, någonting de menar ställer krav på företaget men som innebär nya möjligheter.

— Nu är vi redo att berätta för omvärlden vad förändringen av Vattenfall innebär. I samband med det är det också dags att byta kläder och visa upp vårt nya jag. Som ett ledande företag vill vi presentera oss på ett modernt och tydligt sätt och bygga på de styrkor vi har som företag. Det är vad våra kunder och vår omvärld förväntar sig av oss, säger Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör på Vattenfall.

Förändringen görs nu i slutet av mars efter marknadsundersökningar med fler än 3 000 respondenter i Sverige, Tyskland, Finland och Nederländerna. Undersökningar som visat att Vattenfalls varumärkesuttryck inte skilde ut företaget tillräckligt mycket jämfört med andra energibolag.

— När vi utvärderade vår varumärkesposition för ett år sedan var det tydligt att vi bara var en ännu en ansiktslös jätte bland andra ansiktslösa jättar. Det innebar i huvudsak att när vi tittat på våra konkurrenter och energimarknaden som helhet, uttryckte alla företag i stort sett samma sak och såg likadana ut. Vårt nya utseende och den nya känslan återspeglar vad vi verkligen är: ett kompetent och fokuserat företag med bredare perspektiv som agerar i större skala för att uppnå verklig förändring. Det är detta som skiljer ut oss, och det är också vad folk gillar med Vattenfall, säger Karin Lepasoon.

Med den nya logotypen följer också en ny visuell identitet.

— Vi är övertygade om att vi har skapat något som kommer att vara relevant för våra kunder och som gör att vi skiljer ut oss från konkurrenterna. På lång sikt betyder det att vårt varumärke kommer att göra vad det ska göra – nämligen driva affären framåt och skapa en positiv bild av Vattenfall, säger Karin Lepasoon.

Vattenfalls tidsresa

Få förändringar har skett för Vattenfalls logotyp genom åren, men varje skifte var inte bara formmässigt drastiskt, utan förde också med sig förändringsvindar för företaget.

1905

Under 1800-talet tvistades det om vem som hade rätt att exploatera Sveriges vatten, specifikt Trollhätte strömmar – staten eller privata ägare. 1901 fattade dock Högsta domstolen beslutet att ge staten störst rätt, vilket ledde till att staten köpte upp Nya Trollhätte Kanalbolag 1905, som blev Kungliga Trollhätte kanal- och vattenverk, och fick symbolen med vem som antas är Näcken. På det marina temat omslöts bilden av ett rep och företagets namn, tillsammans med en stjärna som ska kommas att upprepas senare i företagets historia, men av andra anledningar.

1909

Kungliga Trollhätte kanal- och vattenverk ombildades några år senare till att bli Kungliga Vattenfallsstyrelsen, och fick en logotyp på vidare marint tema men med återkopplingar till den el de producerade. Ett ankare med rep i förgrunden och blixtar i bakgrunden toppas med en krona, och stjärnan från den ursprungliga logotypen är borta. Logotypen ritades av arkitekten Erik Josephson, som också ritade Vattenfalls första vattenkraftverk i Trollhättan – Olidan, som också skulle bli Sveriges största vid den tiden.

1935

I mitten på 1930-talet började elefterfrågan ta fart i Sverige, och i samband med utbyggnaden av vattenkraftverk i Sverige bytte man dessutom logotyp. Innan dess hade olika symboler använts, bland annat den för Vattenfallsstyrelsen. Under Gösta Malms ledning som generaldirektör ritade dåvarande arkitekten Erik Hahr – som också ritade Trollhättans andra vattenkraftverk, Hojum – denna nya logotyp. Från första början fanns där dock ingen stjärna, den dök upp efter att Gösta Malm visat den för sin fru som tyckte att det blåa området kändes tomt. Hon föreslog en stjärna, förmodligen utan en tanke på att den faktiskt fanns redan i företagets första logotyp.

 

1992

När Vattenfall bolagiserades under 1990-talet togs också den logotyp vi känner igen i dag fram. Den liknar på många sätt den tidigare logotypen, bland annat fick stjärnan vara kvar. I logotypen ser vi också majoriteten de olika energikällor som Vattenfall använder för sina kraftverk – vatten, vind och sol, även om de också har kraftverk inom kol, olja och kärnkraft.

2018