WDW tror på långsiktighet i en tid av utmaningar

TEXT 

Märta Kero

ÄNDRAD 

2022-12-19

 | 

PUBLICERAD 

2020-10-15
Reklam- och designbyrån WDW Creative satsar på att ta verksamheten till nästa nivå, trots osäkerhet inom branschen. Som ett led i satsningen har de tillsatt en byråchef och ny partner.

WDW Creative är inriktade på livsstilsvarumärken och många av deras kunder inom bland annat musik, restaurang och hotell har drabbats hårt av pandemin: evenemang har ställts in och planer lagts på is.

− Utmaningen för oss just nu är osäkerheten. Folk vågar inte riktigt satsa på långsiktigt varumärkesbyggande, det efterfrågas mer strategier för att få igång försäljning, säger Jon Bergsman medgrundare och creative director på WDW Creative.

När kunderna drog i nödbromsen tvingades WDW Creative stanna upp och utvärdera sitt arbete. Byrån kom fram till att de, trots osäkerhet vill hitta sätt att driva en verksamhet som präglas av en ”lång horisont”. De vill satsa på långsiktiga kundrelationer samt bygga ett bolag som är mindre personberoende. Arbetet ska vara något de gör tillsammans.

WDW Creatives nya partner Camilla Heurlin tillsammans med nyligen tillsatta byråchefen Hanna Nordström. Båda två har flerårig erfarenhet inom WDW creative. Foto: Olof Ringmar.
WDW Creatives nya partner Camilla Heurlin tillsammans med nyligen tillsatta byråchefen Hanna Nordström. Båda två har flerårig erfarenhet inom WDW creative. Foto: Olof Ringmar.

Ett steg på väg mot att uppnå visionerna är att tillsätta Hanna Nordström som byråchef och Camilla Heurlin som ny partner. Hanna Nordström har arbetat som projektledare på WDW Creative i två år. I rollen som byråchef kommer hon leda det dagliga arbetet mot en långsiktig verksamhet och verka för att göra arbetsfördelningen tydligare både internt och mot kunderna.

− Det är en byrå med höga ambitioner och det är otroligt roligt att få förtroendet, säger Hanna Nordström.

Camilla Heurlin har varit med sedan starten och har ingått i teamet som format WDW Creative. Som partner kommer hon att ansvara för byråns erbjudande och arbeta med hur de ska utvecklas över tid.

− Med partnerskapet följer såklart ett större ansvar, men också större möjlighet till utveckling, säger Camilla Heurlin.

Innan pandemins intåg hade WDW planer på att starta ett kontor utomlands, tankar som fick slopas tillsvidare. Men ambitionen att ta byrån till nästa nivå med större uppdragsgivare och ett helhetsgrepp finns med som en drivkraft i den långsiktiga satsning de nu gör på hemmaplan.