Zetas nya design

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-06-24

 | 

PUBLICERAD 

2015-06-24
Kommunikationsbyrån Hummingbirds har sedan 2013 arbetat med att ta fram ett nytt uttryck för Zeta – något som resulterat i en redesign av runt 400 förpackningar och ett nytt reklammanér.

Arbetet påbörjades för att förtydliga och stärka varumärket och har varit ett nära samarbete mellan kunden och byrån.

– Trots att Zetas produkter är välkända och populära i hyllan så är det inte lika många som känner till själva varumärket Zeta. Många tror att det är ett stort internationellt företag, när det egentligen är ett familjeföretag som grundats av Fernando Di Luca – något vi ville förstärka i kommunikationen, säger Peder Westerberg, creative director på Hummingbirds.

Arbetet med att behålla igenkänningen för produkterna, men samtidigt förändra konsumenternas syn på varumärket, var inte helt lätt enligt byrån. Arbetet med förpackningarna har varit varierande – å ena sidan måste konsumenten fortfarande känna igen Zetas produkter, men samtidigt ville Hummingbirds lyfta det nya visuella uttrycket, där fokus ligger mer på tradition, enkelhet och passion.

– I den mån det går har vi försökt få in det tankesättet i förpackningarna, att lyfta in familjen på produkterna i form av signaturer och ”vi”-formuleringar. Vi vill ju visa att Zeta är ett familjeföretag, alltså inte tappa personligheten och charmen i det, men samtidigt måste produktförpackningarna hålla ihop, utan att bli alltför lika.

Den största utmaningen för byrån var att hålla ihop designen så att den inte spretar lika mycket som den gjort tidigare. I och med Zetas stora produktutbud har det funnits många olika uttryck genom åren, och för Hummingbirds gällde det att hitta de gemensamma nämnarna och samla dem under samma tak. De har organiserat och minskat färgpaletten, och fått en bättre översikt över särskilda designelement för särskilda produkter. Att de skapade en egen unik typografi har varit en stor del i arbetet för att få produktlinjen att hålla ihop, menar Calle Hasselblad, art director på Hummingbirds.

– Vi försökte hitta vad som var själen i produkternas utformning och behålla den, men samtidigt förnya dem med de nya värdena. Vi vill visa på både den italienska bakgrunden som Fernando har, men också på det svenska och det personliga som ligger i grunden för företaget.

Det har inte varit möjligt att släppa alla nya förpackningar samtidigt, vilket innebär att nya former ibland har fått samsas med det gamla utseendet på hyllorna. Men det har inte varit något problem, enligt Peder, då de finns ett tydligt släktskap mellan dem.

– Vi har kunnat ta det nya uttrycket längre i vissa kategorier än andra. Hos de produkter som inte är lika stora identitetsbärare har vi kunnat utmana designen mer, medan vi fått varit mer försiktiga med till exempel pasta och olivolja, eftersom de är viktiga kategorier hos Zeta. I och med att det har handlat mer om en redesign än en helt ny design har det inte varit några konstigheter för nya förpackningar att samsas med gamla – det hade varit svårare om hela utbudet var homogent, men nu har de olika produkterna fortfarande olika personligheter, så det är inte lika uppenbart.

– Med ett ständigt växande sortiment är det här ett levande arbete. Vi är både stolta och glada över att få vara med i utvecklingen av ett så pass spännande och starkt varumärke som Zeta, avslutar Peder.