3D-Sofia skapades för utsatta barn

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-04-14

 | 

PUBLICERAD 

2016-04-14
Utsatta barn ska uppmärksammas med hjälp av 3D i Unicefs initiativ #FörSofia.

UNICEF_Sofia

Sofia är skapad i 3D, efter hundratals fotografier av barn, och hon är grundstommen i initiativet #FörSofia. Unicef har arbetat tillsammans med produktionsbolaget Pixelgrinder för att lättare få människor att engagera sig – forskning visar att människor har lättare att relatera till en enskild individ, men att vi har desto svårare att engagera oss för den stora massan. Fenomenet benämns som ”identifierbarhetseffekten”, skriver Unicef.

– Vi har skapat Sofia för att ge barnen som inte syns ett ansikte. Nästan 250 miljoner barn lever i katastrofdrabbade länder och de flesta av dessa katastrofer får ingen uppmärksamhet. Sofia är en symbol för alla de barn som blivit föräldralösa, som tvingats lämna sina hem på grund av krig, som stannat i växten på grund av näringsbrist och som drömmer om att få gå i skolan, säger Per Westberg, vice generalsekreterare på Unicef Sverige.

Fotografierna som ligger som grund för Sofias ansikte är en donation från Getty Images. 500 verkliga porträtt på barn från några av de länder där Unicef bedriver katastrofverksamhet, bland annat Sydsudan, Burundi, Ukraina, Niger och Jemen.

– Sofia är en representant för alla de barn som du hjälper om du är Världsförälder. Unicef ger stöd till barnen, både via långsiktigt utvecklingsarbete och genom stöd i katastrofer. Vi fördelar hjälpen efter behov och de barn som är mest utsatta får hjälp först, säger Per Westberg.

3D work in progress