Avkodade ikoner hos SKB

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-03-09

 | 

PUBLICERAD 

2016-03-09
Designstudion Transfer Studio har arbetat med att skapa ikoner för SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Vi pratade med studions ena creative director, Valeria Hedman, om uppdraget och hur man arbetar med ikoner.

Vad var uppdraget?
– SKB är en kooperativ bostadsförening där de boende påverkar livsmiljön i sina egna bostadsområden. Vi fick i uppdrag att leverera en skräddarsydd samling ikoner till deras nya och förbättrade hemsida, där boende kan välja en rad funktioner och tjänster för sina hem.

– Den ikonografiska stil vi utvecklade för webben var så uppskattad att den sedan också integrerades i företagets grafiska identitet och tillämpas just nu på alla typer av varumärkesbärare såsom tjänstebilsflottan, skyltar och informationsplattor i de olika bostadsområdena. Där det förut endast fanns text, finns det nu i många fall istället bara en ikon eller en kompletterande ikon. Den inkluderande tonaliteten i våra ikoner blev ju också en viktig markör och ett varumärkesbyggande element.

Vilka utmaningar såg ni?
– Något vi jobbade med specifikt var att avkoda ikonerna från kön och andra stereotypa föreställningar. Det är tyvärr väldigt vanligt att när en väljer att förenkla så hamnar en i unkna stereotyper, en föreställning som vi gärna är med och förändrar. Framförallt när vi nu även tar fram ikoner för de olika yrkeskategorierna som sedan går på tjänstebilarna är detta en viktig markör för en inkluderande tonalitet. En driftstekniker eller fastighetsskötare har ju inget genus och det var viktigt att visa, ansåg vi.

Vad är viktigt att tänka på när man skapar ikoner?
– Förutom att förmedla varumärkets personlighet genom färg och stil, måste ikoner först och främst kommunicera mening i ett grafiskt användargränssnitt. Ikoner är en visuell representation av ett objekt, handling, eller idé. Om objektet, handlingen, eller idén inte är omedelbart tydlig, reduceras ikonen till ögongodis – förvirrande, frustrerande, ögongodis – och visuellt brus som hindrar människor från att slutföra en uppgift.

– När en skapar ikoner är det därför viktigt att en förhåller sig till vilka sammanhang de ska vistas i samt i vilka format de ska vara. På webben används ikoner oftast för att till exempel ersätta text och då är det extra viktigt med tydlighet och skalbarhet. Vi brukar tänka på hur mycket en kan ta bort och fortfarande förmedla mening. En har ju hört att ikoner ska vara “internationella” och alltså inte behöva översättas till andra språk men det ser vi som problematiskt – självklart måste vi som formgivare ta hänsyn till den kulturella kontext ikonen befinner sig i. Det ger ju oss också makten att förändra normer genom vårt arbete.