Brittisk designbyrå gör om Nationalmuseum

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2017-04-18

 | 

PUBLICERAD 

2017-04-18
Nationalmuseum tar fram en ny visuell identitet som ska stärka bryggan mellan tradition och förnyelse. Den brittiska designbyrån Hat-trick står bakom formgivningen.

 

Museets byggnad, som står på Blasieholmen i Stockholm, är stängd för renovering, och den nya symbolen och ordvarumärket är ytterligare en byggsten för att stötta kommunikation och förväntan inför nya Nationalmuseum som öppnar igen hösten 2018.

– Upplevelser av konst och design kan ha kraft att driva förändring. Vi arbetar med att ständigt visa hur Nationalmuseums samlingar kan vara högst relevanta för oss som lever i dag. Med styrka från den nya grafiska profilen vill vi bjuda in både gamla och nya bekantskaper som är nyfikna på hur konst kan skapa betydelse för dem i deras liv, säger överintendent Berndt Arell.

Den nya symbolen sammanfogar Nationalmuseums n och m, och konturerna ska kunna användas som ram för att inuti visa detaljer av konstverk eller färgfält eller vara lätt transparenta för att släppa igenom en bakgrund.

Bilder på verk och besökare ska vara en stor del av identiteten, och färgpaletten är framtagen för att fungera som länk till de färgtoner som finns i samlingarna.

För att skapa en balans mellan historia och framtid valdes två typsnitt: Chronicle Display, en serif som kan spegla ett mångårigt kulturarv och Akzidenz Grotesk, en sans-serif som kan spegla framtiden.