Brygga mellan dåtid och framtid hos Bilia

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-12-18

 | 

PUBLICERAD 

2019-12-18
En av Europas största bilkedjor får ny varumärkesplattform, samtidigt som moderbolaget får nu visuell identitet och logotyp.

Det är varumärkesbyrån Start Communication som tagit fram de nya uttrycken för Bilias koncern. Uppdraget var att ta fram en gemensam plattform som beskriver Bilias vision, uppdrag, värdegrund och kundlöfte, och som ska genomsyra Bilias alla olika verksamheter.

— Bilia har växt i snabb takt, inte minst genom olika förvärv. Den höga expansionstakten och de utmaningar som hela branschen står inför gjorde att Bilia ville ta en tydligare position på marknaden. Tillsammans har vi nu tagit fram en koncernövergripande varumärkesplattform i syfte att skapa ”ett Bilia”, oberoende av återförsäljare, land och kanal, säger Viktor Ekelund, art director på Start Communication.

Den nya identiteten ska i ett första skede nyttjas på en övergripande koncernnivå, men successivt appliceras på fler områden inom koncernen. Formen för den nya logotypen är inspirerad av den tidigare logotypen. Det ska, enligt byrån, skapa en brygga mellan dåtid och framtid. I implementeringen av varumärkesplattformen har medarbetarna blivit inbjudna till personliga möten.

— Medarbetare på alla nivåer i organisationen och på olika geografiska marknader har bjudits in till workshops för att få personliga genomgångar av plattformen. Varumärket byggs därmed inifrån och det är viktigt att alla medarbetare inser nyttan av gemensamma värderingar och ett gemensamt mål, säger Viktor Ekelund.