CAP&Design i samarbete med The Social Few

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-04-18

 | 

PUBLICERAD 

2018-04-18
I dag startar vi på CAP&Design samarbetet med diversity management-nätverket The Social Few.

Samarbetet har som mål att bidra med insikter om hur man kan åstadkomma inkludering visuellt. Medlemmar från The Social Few kommer att bidra med innehåll till både den fysiska och digitala versionen av CAP&Design. Fokus kommer att lyftas på kreativa processer och hur branschen kan skapa grafiskt och visuellt innehåll med verklighetstrogen representation och inkludering ur normkreativt perspektiv.

– I och med samarbetet med The Social Few får vi chansen att inte bara ta del av men också dela med oss av den värdefulla kunskap de besitter inom nätverket. Inkludering i relation till grafisk design och kommunikation är minst sagt viktigt för oss i vårt dagliga arbete och i vårt samtal med branschen, säger Camilla Buch, chefredaktör på CAP&Design.

The Social Few kommer hos CAP&Design lyfta de viktiga frågorna kring jämställdhet, inkludering, representation och mångfald, i en designkontext. Deras kunskap om vilken betydelse inkluderande och normkreativ kommunikation, inte minst visuellt, kan ha ligger i CAP&Designs, och branschens, intresse att sprida.

– Samarbetet mellan CAP&Design och The Social Few är i dag viktigare än någonsin. Visuell design och kommunikation är en form av konst och konst ska aldrig kännas exkluderande. Detta är viktigt för inte minst avsändaren, då man riskerar att avgränsa sig från en stor del av mottagarna om man inte man lär sig att jobba med inkluderande visuell kommunikation, säger Nisrit Ghebil, kreatör och skribent på The Social Few.

Design- och reklambyråer upplever enligt The Social Few utmaningar med att både attrahera talang med perspektiv som inte tillhör dagens homogena samt hjälpa sina uppdragsgivare tala till en bredare målgrupp, målgrupper med mångfald av perspektiv. Representation i reklam leder till mångfald av perspektiv bland både bara konsumenter utan även bland potentiella kollegor. Det leder i sin tur till en högre innovationstakt på företaget.

– Inkluderande och normkreativ kommunikation har alltid varit viktigt. Det är däremot inte först de senaste två åren vi sett att intresset för inkludering inom kommunikation blivit stort. Och det är vi som har drivit frågan längre än de senaste två åren glada för. Vi är här för att skapa och ge liv åt normer och värderingar som förenar och inkluderar. Inte minst via visuell kommunikation. Vi valde CAP&Design som partner då vi vet att de delar våra värderingar och och är ledande inom just visuell kommunikation, säger Suzan Hourieh, grundare av The Social Few.

– Vi är väldigt glada att The Social Few finns. Vi är glada att även The Social Few tror på CAP&Design och vill använda oss som en kanal i förhållande till marknaden, säger Peter Ollén, publisher på CAP&Designs förlag AGI Publishing House.

Nisrit Ghebil och Hanna Nordenö, The Social Few. Foto Nisrit: Kristofer Persson
Alexandra Lahdo, creative director The Social Few och Camilla Buch, chefredaktör CAP&Design. Foto: Kristofer Persson