Dalarna sammanflätar dåtid med framtid

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2023-08-22

 | 

PUBLICERAD 

2023-08-18
När Söderhavet tillsammans med Placebrander förra året fick i uppdrag att ta fram en ny identitet till Dalarna ville de lyfta länets rika historia – men lika mycket de många kommande berättelserna som väntar runt (den röda) husknuten.

Sedan 2004 har Söderhavet tagit fram varumärkesidentiteter, typografi och strategi åt många olika företag och kunder. Bland de senaste finns H&M, Onramper och Hypoteket. Men Dalarna är inte den första identiteten den Stockholmsbaserade byrån skapat för en geografisk plats. Förra året fick Gällivare en ny skrud och i skrivande stund filar de på en visuell profil för en ort i Västsverige.

Skillnaderna mellan att ta fram en grafisk identitet till ett varumärke kontra ett helt län menar Tobias Eriksson, design director på Söderhavet, har med förankringsprocessen och historien att göra, även om det utåt sett kan te sig lika. 

Teamet på Söderhavet. Tobias Eriksson, design director, Caroline Bystedt, vd, Filip Kalatzis Forsberg, motion designer.

– En plats, precis som vilket varumärke som helst, behöver en tydlig avsändare, en stark personlighet och ett enhetligt system. Där det skiljer sig mest är förankringsprocessen. Det är många parter och intressenter som både ska känna igen sig och utmanas. På så vis hittar vi en balans mellan familjärt och något att växa i. Sedan har platser generellt sett en djupare historia och tradition än varumärken har. Detta måste tas i beaktning när det kommer till tonalitet, visuellt som verbalt. 

Och historia och förankring har Dalarna gott om. Till de allra mest välkända kännetecknen hör förstås dalahästen, Vasaloppet och kopparbrytningen – tillsammans med sina rödmålade stugor och vidsträckta kullar. De många karakteristiska attributen ledde byrån in på idén om att skapa något som gick att fylla med dem alla i stället för att försöka välja ut enskilda delar. 

”En ny, om än formmässigt bekant, Dalarna-byggsten” beskriver Tobias det som. Ett led i formandet av byggstenen innebar att skapa ett typsnitt från grunden för att kunna maximera flexibiliteten i profilen. 

– Inspirationen till typsnittet kommer från den tydligaste grafik vi kan hitta kopplat till Dalarna: Kurbits och tillhörande ornamental typografi. Resultatet blev ett ganska blockigt, framåtlutat och brutalistiskt typsnitt med tydliga historiska referenser i detaljerna. Det är skapat för att kunna fyllas med precis allt som Dalarna har att erbjuda men klarar också att kommunicera och stå på helt egna ben, säger han och lägger till:

– Sekundärt valde vi att använda oss av ett typsnitt som kopplar an till ornamental typografi men som självklart är funktionellt samtidigt. Det ger en mänsklig och vänlig kontrast till det något mer rejäla och blockiga display-typsnittet.

För Söderhavet var det viktigt att identiteten inte bara skulle förmedla det förflutna, utan även de många kommande historierna Dalarna kommer att ge skäl till. Därför är typsnittet utformat för att kunna fungera som ett fönster, där enstaka bokstäver eller hela ord kan fyllas med olika typer av innehåll och berättelser. Det färgmässiga valet landade – inte helt oväntat – på rött.

– Med koppargruvorna och falurött som historisk bas så är Dalarna helt enkelt rött. Den enda stora skillnaden var att vi vred upp volymen på den och gav den varianter som kan kombineras med fulltonen för att skapa ett något mjukare intryck och ge mer flexibilitet, säger Tobias.    

Läs också: Det är frustrationen du ska jobba med

– In Dalarna ska jobba med talangattraktion. Runt 30 000 personer behöver rekryteras till Dalarna de kommande åren och en person väljer som bekant inte bara arbetsplats utan också plats. Nu finns strategi, identitet, budskap och visuella verktyg på plats för Dalarna, säger Ann-Louise Larsson, Dalarna Science park.

Alla bilder: Söderhavet.