De kommunicerar med kläder

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-02-25

 | 

PUBLICERAD 

2019-02-25
Den ideella organisationen Open Act skapar klädkollektion för att nå ut med kommunikationen.

Open Act grundades våren 2018 av kommunikatörer och är en ideell organisation som granskar det politiska samtalet och hur det påverkar samhället. Nu har de släppt kollektionen Mind Your Words som ska nå ut med budskapet att ord spelar roll.

I början av februari släppte organisationen en rapport kring partiledares retorik, som visat att en förskjutning mot det negativa i hur utrikesfödda beskrivs i partiledardebatter. Den rapporten ligger till grund för den nya kollektionen.

– För ord spelar roll. De senaste åren har vi sett tydliga exempel på hur politikers retorik formar allmänhetens uppfattning av olika grupper. Studier visar samband mellan den negativa retoriska inramningen av olika grupper i Trumps presidentkampanj och hur exempelvis hatbrott har ökat mot dessa grupper. Liknande mönster har identifierats i Storbritannien i samband med Brexit, säger Maria Fabricius, en av grundarna till Open Act.

Hon menar att grafiska formgivare och kommunikatörer har stor möjlighet att förändra det samhälleliga landskapet.

– Vi som kommunikatörer och formgivare har en makt att kunna nå ut med frågor i samhället, och jag tror att det är viktigt att vi tar det ansvaret. Grafisk design är ett verktyg för att påverka, och vi som har förmågan att behärska det får automatiskt en sorts makt och behöver tänka på hur den används.

Marias förhoppning med kollektionen är att nå ut med organisationens budskap på en bredare front. Där blir plagget ytterligare en kommunikationskanal där bärare kan uppmana makthavare att tänka på sina ord.

– Tanken med Open Act är ju att ta vara på kommunikationsbranschens spetskompetens för att kunna påverka på ett positivt sätt, avslutar hon.