Design delas upp 2016

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-12-09

 | 

PUBLICERAD 

2015-12-09
Guldäggets designkategori kommer att delas upp i Förpackningsdesign och Identitetsdesign inför nästa år.

Inför nästa års Guldägg sker förändringar i kategorin Design. Tidigare har den haft fyra underkategorier: visuell identitet, förpackningsdesign, kommersiella miljöer och redaktionell design. Nu delas istället designkategorin upp i två enskilda kategorier: Förpackningsdesign och Identitetsdesign.

– Vi har haft koll på designkategorin under flera år och haft som vision att den till slut kommer att delas upp – nu känner vi att den är starka nog för att vi ska kunna göra det. Vi har fått den efterfrågan från både byråer och jurymedlemmar som tyckt det varit svårbedömt i och med att man fått jämföra päron och äpplen mot varandra, säger Maja Siösteen, projektledare på Guldägget.

[fakta id=”38025″]Underkategorierna har varit till för att kunna se vilka typer av bidrag som kan skickas in, men nu kommer de istället att inkorporeras i de nya kategorierna. Visuell identitet kommer att bli Identitetsdesign, och i den kategorin kommer också kommersiella miljöer att ingå. Förpackningsdesign kommer vara en egen kategori och redaktionell design ingår i Identitetsdesign samt blir en underkategori i Hantverk. 

– I alla andra kategorier är idéhöjd en av bedömningskriterierna men inte i hantverkskategorin, där handlar det bara om utförandet. Därför tyckte vi att redaktionell formgivning passade bra i denna kategori, säger Maja Siösteen.

Det kommer fortfarande bara att vara en jury som bedömer de båda designkategorierna, men två Guldägg kommer att delas ut.

MAJA0442
Maja Siösteen och Guldägget. Foto: Niklas Palmklint