Designutredningen får svar

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-03-29

 | 

PUBLICERAD 

2016-03-29
Svenska Tecknare svarar på designutredningen Gestaltad Livsmiljö – de vill se en riksdesigner och fler konkreta förslag.
img_7358-1024x683
Foto: Jenny Gustafsson.

I höstas skrev CAP&Design om utredningen Gestaltad Livsmiljö – En ny politik för arkitektur, form och design, när utredningsrapporten lämnats in till Kulturdepartementet. Nu har Svenska Tecknare lämnat in ett remissvar som tar upp positiva och negativa aspekter av utredningen.

Hanna Nilsson, grafisk designer och styrelseledamot i Svenska Tecknare.
Hanna Nilsson, grafisk designer och styrelseledamot i Svenska Tecknare.

– Utredningen uppmärksammar att kunskap om design särskilt behöver stärkas, både inom det offentliga och i en ny myndighet. Men vi tycker att det saknas konkreta förslag kring hur man ska skapa kvalitet på form- och designområdet. Arkitekturen föreslås i utredningen få ett riksarkitektämbete, men vem ska ansvara för kvaliteten inom design- och formområdet? Vi anser att det behövs en motsvarande riksdesigner, för att ge ett konkret designperspektiv, säger Hanna Nilsson, grafisk designer och styrelseledamot i Svenska Tecknare.

De menar också att det behövs fler konkreta förslag på den lokala och regionala nivån för att förbättra arbetet med arkitektur, form och design i praktiken. Svenska Tecknare föreslår att en stadsdesigner på kommunnivå skulle kunna stödja kommunens visionsarbete och utveckling inom designområdet tillsammans med design- och arkitekturkonsulenter som kan stötta grundskolornas arbete.

– Vi ser flera exempel på olika förhållanden i utredningen som både utgår och beskrivs utifrån arkitekturen men inte tar avstamp i design- och formområdet. Traditionellt sett har arkitekturen högre status när det gäller frågorna om vår offentliga miljö och därför är det särskilt viktigt att inte glömma bort eller ignorera designperspektiven och designområdet, säger Karin Ahlin, ordförande i Svenska Tecknare.