En responsiv pionjär

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-10-16

 | 

PUBLICERAD 

2015-10-16
UR TIDNINGEN. Ethan Marcotte har kallats den responsiva webbens fader, efter att han myntat uttrycket i en artikel 2010. Vi träffade honom när han besökte Stockholm för att prata om hur allt började, var responsiv webbdesign är i dag – och kommer att vara i morgon.

Efter att Steve Wozniak avslutat konferensen From business to buttons träffar jag Ethan Marcotte i Kammarsalen på Berns. Han hade sin presentation precis innan Wozniak, men stannade kvar inne på Chinateatern för att höra intervjun med den kända Apple-grundaren.

Ethans presentation gick under namnet The map and the territory. I den drog han paralleller mellan hur kartor visar världen och hur webbdesign visar webben.

— Webbens faktiska territorium är mycket mer komplicerat än kartan vi har ritat för det, säger han.

Vi ska återkomma till webbens territorium senare, men först pratar vi om vad responsiv webbdesign egentligen är – och vad det innebär att vara dess ”fader”.

— Det är konstigt. Det känns inte som att jag har uppfunnit något, det var snarare så att jag tog etablerade teknologier och samlade dem under ett namn – som jag lånat från en annan disciplin, nämligen arkitekturen. Där pratar man om responsiv design för att man försöker formge så flexibelt som möjligt; med hjälp av robotteknik och olika material experimenterade arkitekterna med väggar som böjer och ändrar på sig när människor närmar sig. Men till skillnad från arkitekter, som arbetar med fasta storlekar på rum, så arbetar designers med webben som är flexibel redan till att börja med. Det är vi som har satt restriktioner själva, så vårt jobb är lite lättare.

Det är lite som skillnaden mellan att bygga en katedral och att bygga mer prisvärda bostäder. Jag tror att vi har byggt katedraler för webben väldigt länge.

För Ethan Marcotte började det hela när han år 2000 läste John Allsopps artikel A dao of web design, där Allsopp skriver om de restriktioner som vi själva satt på webben – att vi formgett på samma sätt som för tryckt media, med fast höjd och bredd.

— Reaktionen på den artikeln var ljummen ur designsynpunkt, flexibilitet och kontroll var två saker som man inte tyckte funkade tillsammans inom det visuella språket. Så responsiv webbdesign ser jag som något slags efterträdare, eller en uppfyllelse, av vad John Allsopp skrev om för 15 år sedan.

I mars 2010 skrev Ethan en egen artikel, den som sedermera skulle ge honom titeln ”Fadern av den responsiva webben”, som han gav namnet Responsive web design. Han berättar att han själv såg många företag som ville ha en webbsida för desktop och en för Iphone på den tiden, och han började fundera kring vad det skulle leda till – skulle alla framtida mobilbrowsers behöva en egen webbsida? Webben är flexibel, kunde man inte gå förbi specifika webbläsare och formge på ett annat sätt?

Men det är inte bara när det kommer till webbläsare som Ethan menar att vi behöver designa annorlunda. Mycket av hans presentation handlade om hur vi formger för internet så som vi ser det – men det är inte nödvändigtvis så det upplevs av alla som har tillgång till våra webbsidor.

— Jag tror utmaningen är att vi bygger digitala upplevelser som är för tunga för webben när det kommer till nerladdningshastighet och prestanda. Och kanske för att vi antar att de bara kommer att visas på vissa enheter, vilket gör att de inte kommer att prestera bra på andra, mindre kapabla sådana.

Ethan Marcotte pratar om hur man kan formge webben så att den är snygg och responsiv, men också funkar för de som inte har den nyaste tekniken eller den stadigaste uppkopplingen.

– Ofta ses saker som prestanda och tillgänglighet som skilda från design. Det är lite som skillnaden mellan att bygga en katedral och att bygga mer prisvärda bostäder. Jag tror att vi har byggt katedraler för webben väldigt länge. Jag menar, jag älskar en snygg katedral, men jag tror att om vi kan börja ha en konversation kring hur prestanda kan forma hur vi tänker på estetik så är det väldigt intressant. Jag tror inte att vi behöver se dem som separata saker.

Men jag kommer alltid säga att man ska börja med webben, för den kan alla nå från alla webbläsare. Och för att jag gillar webben.

Där återkommer vi till webbens territorium som Ethan pratade om i sin presentation, som kan kokas ner till hur vi formger för webben och olika skärmstorlekar på ett ansvarsfullt sätt, men också för en webb som är mycket långsammare än vad vi är vana vid och att samtidigt tänka mer inklusivt kring slutresultatet.

— Jag tycker att vi har gjort ett bra jobb under de senaste tio åren med att formge för webben som den ser ut för oss, men vi behöver komma bort från det tänket. Föreställ dig till exempel någon med en mindre kraftfull enhet än en ny Iphone, eller bara någon på landsbygden i Sverige där man kanske snarare har en 3G- eller till och med 2G-anslutning. De vill fortfarande se det vackra du har skapat, men är du redo för dem? Det är spännande för mig och det visar hur kartan vi ritat för webben inte alls är lika komplex som webbens faktiska territorium.

Innan det är dags att runda av intervjun frågar jag vilka trender han ser i framtiden.

— Det är många som är uppspelta över de yttre gränserna för responsiv webbdesign. Det är mycket prat om klockor just nu, så det har blivit många diskussioner kring vilket slags responsiv upplevelse som kommer att vara mest intressant att ha på handleden. För mig är det konstigt, jag kan inte föreställa mig att jag skulle vilja surfa särskilt mycket via en klocka – att det är en plats där många kommer att vilja arbeta med långa hemsidor eller avancerade uppgifter. Men jag brukade säga samma sak om mobiltelefoner förr så jag tror att tiden kommer avgöra.

Utöver tveksamheten när det kommer till hur webben kommer att användas på wearables så frågar Ethan sig också om webben verkligen är det bästa sättet att komma åt innehållet.

– Många ser det som att webben och appar tävlar mot varandra, men om det finns en bra anledning till att skapa en mer skräddarsydd app så utforska den möjligheten. Men jag kommer alltid säga att man ska börja med webben, för den kan alla nå från alla webbläsare. Och för att jag gillar webben.