Great Works ökar i personal och omsättning

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-08-26

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-26

Kommunikationsbyrån Great Works har under räkenskapsåret 2013/2014 ökat i personalstyrka och har enligt deras förvaltningsberättelse arbetat med att fördjupa och bredda samarbetet med uppdragsgivare samt inlett arbete med nya uppdragsgivare. Under 2014 förvärvades dessutom Great Works och sex andra aktörer av The North Alliance.

Bolagets omsättning har under 2014 ökat med 3 miljoner kronor, från 57 till 60 miljoner. Samtidigt har rörelseresultatet minskat med 2 miljoner kronor, från 4,7 till 2,7 miljoner. Majoriteten av minskningen beror enligt årsredovisningen på ökade personalkostnader och ökade externa kostnader.