Kolla!-katalogen, i väntan på uppskjuten dag

TEXT 

Lamin Kivelä

ÄNDRAD 

2020-04-30

 | 

PUBLICERAD 

2020-04-30
Svenska Tecknare har tvingats skjuta fram Kolla!-dagen, som var planerad till april. Föreningens ordförande, Josefine Engström hoppas på nytt datum och bjuder på nerladdning av Kolla!-katalogen så länge.

Som vi skrev den 4 mars var Svenska Tecknares Kolla!-dag planerad till den 23 april.

Josefine Engström
Josefine Engström, ordförande, Svenska Tecknare. Foto: Jenny Gustafsson.

Då berättade Josefine Engström om hur Kolla! gått från att vara en tävling, till att i år bli en kurerad utmärkelse inom visuell kommunikation.

Men nu har den pågående pandemin med covid-19 grusat planerna.

Josefine Engström berättar att Svenska Tecknare hoppas på hösten i stället.

– Ett preliminärt datum är satt till slutet av oktober och vi hoppas verkligen att omständigheterna då tillåter oss att bjuda in till en dag med föreläsningar, seminarium och mingel.

För dig som ändå vill få en dos inspiration och mer Kolla! finns årets katalog att ladda ner från Svenska Tecknares webb.

– Den kommer också som bilaga i nästa nummer av Tecknaren. Och kommer givetvis finnas på plast på Kolla!-dagen, avslutar Josefine Engström.

Kolla! 2020. Foto: Nemo Hinders Stocklassa.
Kolla! 2020. Foto: Nemo Hinders Stocklassa.