Konstfack samarbetar med Naturskyddsföreningen

TEXT 

Mina Stierna

ÄNDRAD 

2018-11-23

 | 

PUBLICERAD 

2018-11-23

Tredjeårsstudenterna på programmet Grafisk formgivning och illustration gör digital kampanj med visuella tolkningar av Naturskyddsföreningens uppmaning att engagera sig i klimatfrågan.

Forskningen är entydig – vi måste agera nu om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen och de konsekvenser den medför – extremväder, havsnivåhöjningar, minskad matproduktion och artutrotning. Men trots stor medvetenhet kring klimatfrågan fortsätter de flesta av oss att leva som vanligt. Kanske är frågan så stor och komplex, kanske tar känslan av maktlöshet över.

– Det är välkänt att människan har svårt för förändring, bland annat på grund av att det är svårt att visualisera en framtid som vi inte känner till. Här anser jag att visuell kommunikation kan vara behjälpligt, som ett redskap att gestalta det okända, säger Josefine Engström, lektor i illustration och initiativtagare till kursen, och fortsätter:

– Det är ju välkänt att bild är ju ett medium som berör, bilden har en direkt känslomässig inverkan. Vi lever i en tid där vi kommunicerar visuellt i allt större utsträckning. Vi omringas av bilder från morgon till kväll; från våra privata digitala universum till rörliga storbildsannonser på offentliga platser. Därför ökar också vikten av bra visuell kommunikation för att sticka ut från sorlet, tydliggöra komplexa frågor och på så vis inspirera och engagera. På Konstfack, Grafisk formgivning och illustration, utbildar vi experter på just detta, avslutar hon.

– Vi är mycket glada att studenterna från Konstfack engagerar sig i klimatfrågan. I en tid då hoten mot våra ekosystem är större än någonsin tidigare, behövs alla krafter. Genom dessa bidrag får vi nya perspektiv och hoppas nå breda målgrupper med vårt budskap, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Syftet med kampanjen är att inspirera och skapa en vilja hos fler att vara delaktiga i att agera för klimatet och för framtiden. Den visas nu på Naturskyddsföreningens hemsida samt i Konstfacks och studenternas sociala mediekanaler.