Så här ser designen ut för den helt nya mensemojin

TEXT 

Mina Stierna

ÄNDRAD 

2019-02-22

 | 

PUBLICERAD 

2019-02-22

Bild på den nya emojin. Illustration: Unicode Consortium

Det blev ett glädjande besked från Unicode, som beslutar om nya emojis och som nu godkänt Plan Internationals nya mensemoji.

– Det är fantastiskt att mensemojin äntligen är här. Det skickar ett kraftfullt budskap att vi måste bryta tystnaden kring mens. Det är hög tid att öppna upp debatten och öka medvetenheten, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Varje dag har runt 800 miljoner flickor och kvinnor mens, men i hela världen sprids föreställningar om mens som något fult, smutsigt och skamfullt. Tabut håller flickor och kvinnor tillbaka och hindrar dem från att delta fullt ut i samhällsliv, skola och arbete.

Mens är alltså på blodigt allvar och för många är det svårt att ens lyfta frågan. Därför är beskedet om att en mensdroppe kan finnas i emojilistan så viktigt, menar man på Plan International Sverige.

Mensfrågan är direkt kopplad till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling – till exempel målen om hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhetoch ekonomisk tillväxt. Plan Internationals undersökning visar att nästan hälften av alla brittiska kvinnor i åldrarna 18-34 tycker att en mensemoji skulle hjälpa dem att prata om mens med vänner och familj.