Så kan design öka konverteringsgraden

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-04-13

 | 

PUBLICERAD 

2015-04-13

Skärmavbild 2015-04-13 kl. 09.57.17

Rätt färg, animering och placering av logotyp kan påverka en kampanjs konverteringsgrad radikalt visar en studie från Rocket Fuel, ledande aktör inom onlinemarknadsföring och programmatisk medieåtkomst.

Studien, Guide to Creative Optimisation, är en analys över hur företag kan optimera sin annonsering online. Mellan november 2013 och juni 2014 jämförde de 40 000 bannerannonser genom att analysera bland annat bakgrundsfärg, om annonsen var statisk eller innehöll animationer, samt om annonsen innehöll logotyper och bilder på människor.

– Det är intressant att titta på designens roll i olika annonskampanjer. Att använda artificiell intelligens för att visa rätt annons till rätt person är bara en del av ekvationen. Vår analys visar att det finns många andra faktorer som påverkar annonsens genomslagskraft, så som bakgrundsfärg eller placering av logotyper, säger Magnus Johansson, Nordenchef Rocket Fuel, i ett pressmeddelande.

Att använda röd färg som bakgrund är en av de designlösningar som ökade konverteringsgraden, enligt studien. Medan grå bakgrundsfärg försämrade konverteringsgraden med i genomsnitt 8 procent, förbättrade röd med i genomsnitt 31 procent genomgående i alla branscher.

Andra lösningar som enligt studien hade positiv effekt på konverteringsgraden var bland annat placering av logotyp i nedre vänstra hörnet, som i genomsnitt hade 81 procent högre konverteringsgrad, i motsats till någon annan placering. Annonser med mänskliga ansikten och produkter visade också en snäppet högre konverteringsgrad än annonser utan.

I de flesta branscher var animerade annonser bättre än statiska, där annonser med animationer som varar mellan 6 och 9 sekunder hade bäst konverteringsgrad. Studien, som går att hitta här, tar också fram branschspecifik information.

Om du tyckte att detta var intressant – missa inte nästa nummer av CAP&Design, där vi skriver om konvertering på webben!