Så var CAP&Design Live Förpackningsdesign

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-05-13

 | 

PUBLICERAD 

2019-05-13
Nya förpackningsmaterial, lekfull design och rätt symboler för rätt varumärke var de stora samtalsämnena på CAP&Design Live Förpackningsdesign.

För att sätta sig in i framtidens utmaningar och möjligheter inom förpackningsdesign fick publiken först lyssna till Anna Glansén från Tomorrow Machine. Tomorrow Machine arbetar främst med nya miljövänliga förpackningsmaterial och hur de kan användas på bästa sätt. Exempel hon tog upp var hur material som bivax, karamelliserat socker, och agar-agar (gelämne) kan användas istället för kartong och plast. Dessa material är både ätbara och nedbrytbara, vilket minskar svinnet. Ett annat exempel är hemma-växthuset Microgarden Kit som CAP&Design skrivit om tidigare.

Anna Glansén visar ett projekt där karamelliserat socker kan fungera som förpackning för olja.

Ett av fokusen i Annas presentation var vikten av att skapa förpackningar som lever lika länge som sitt innehåll. Som jämförelse tog hon upp mjölkkartonger som tar år att naturligt brytas ned, när mjölken blir dålig efter en eller två veckor. Mer om deras arbeten och några av de exempel som togs upp finns att hitta på deras hemsida.

Prisad förpackningsdesign

Näst på tur på scenen var Perniclas Bedow, grundare av designstudion Bedow. Perniclas har sedan starten på sin karriär trott på kraften bakom lekfull design. På CAP&Design Live berättade han hur vi kan öka ett varumärkes humanitet och komma närmare användaren genom att baka in lekfullhet i vår design och våra förpackningar. Ett av de exempel han tog upp var Biggans Böcklingpastej vars förpackning byrån gjorde om och som de har fått flera priser för – läs mer här. Jämfört med konkurrenterna i hyllan är böcklingpastejen, vars tub främst pryds av en stor fisk, mer jordnära. Kartongen som tuberna kommer i har formgetts som ett hav med en havsbotten inuti – för fiskarna att simma i!

Ett av de exempel Perniclas Bedow tog upp var Second Hand Orchestra – där de utnyttjade gamla befintliga t-shirts och skivomslag med nytt tryck.

Perniclas poängterar att individen har närmat sig företagen de senaste åren, och att företagen bör närma sig individerna. Genom att humanisera och skjuta in humor och lekfullhet i sin kommunikation kan du skapa ett varumärke användaren kan känna igen sig i.

Utmaningar inom förpackningsdesign

Sofia Erixson är en förpackningsnörd ut i fingerspetsarna. Som förpackningsutvecklare på Orkla Foods Sverige, och som en av Sveriges största förpackningsbloggare, har hon koll på både dagens och framtidens utmaningar inom förpackningsdesign. Under eventet delade hon med sig av sin kunskap och erfarenhet om nutidens och framtidens konsumenter – millennials och generation alpha. Sofia markerade vikten av att skapa en upplevelse kring din förpackning – utan att överpacka din produkt. Redan i dag är unboxing ett fenomen i sociala medier – upplevelsen av att en produkt kan förstärkas väsentligt med rätt förpackning.

Sofia Erixson driver en blogg om förpackning under sitt egna namn på fritiden.

Men det är också viktigt att se till miljöaspekterna. I framtiden kommer en majoritet av produkter köpas online, menar Sofia. Bara genom att göra en förpackning som användaren kan skicka tillbaka för återanvändning kan minska miljöpåverkan. Eller att tydligt markera hur en förpackning kan användas vidare, eller hur den bör återvinnas. Sofia poängterar att det är viktigare att veta hur din produkt och förpackning används. Det finns inte i dag ett enkelt svar på vilket material som är bäst, allt kokar ned i vilken din produkt är.

Relation för generation

Efter en lätt lunch och mingel var det Sara Larssons tur på scen. Med 13 år som designlärare på Brobygrafiska bakom sig har Sara kunskap inom alla aspekter av förpackningens utveckling. Under sin presentation går hon igenom hur du kan forma din förpackning till en viktig varumärkesbärare. Ofta är den ditt tydligaste kommunikationsmedel med din publik. Som exempel visar hon två förpackningar som skapat relationer med sin respektive generation: Kavlis Raketost som kom 1947, och den tetraeder-formade Festis-förpackningen som var populär i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet

Sara Larsson har 13 års erfarenhet av att lära ut förpackningsdesign på Brobygrafiska.

Sara menar att för att lyckas bygga varumärke genom din förpackning är det viktigt att förstå helheten. Hur material, konstruktion, tryck, och dekor/design arbetar tillsammans. Det innebär att inte bara förstå hur pass miljövänligt ditt material är i sig, utan hur det påverkar innehållet och hur det används.

Ska kommunicera information

En miljövänlig förpackning utifrån konsumentens perspektiv är inte alltid likställt med den verkliga effekten, säger Sara. Även konstruktion som underlättar för konsumenten och enhetligt tryck är viktiga faktorer om du vill att ditt varumärke ska uppfattas på ett positivt sätt. Till sist går Sara in på tydlighet inom dekor/design på förpackningen. Förpackningen ska kommunicera information om dess innehåll, om dess segmenttillhörighet och om varumärket, identiteten.

Så uppfattas symboler

Den sista föreläsningen för dagen var Karin Sandelins, från Kantar. Karin är semiotiker och arbetar med vad symboler signalerar och fungerar. Under sin presentation tog hon upp hur valet av färg, form, material, textur, grafik, text och funktion spelar in i din förpackning. Vi har som samhälle flera myter som spelar in hur vi uppfattar vissa signaler.

Karin Sandelin arbetar med semiotik på Kantar, någonting hon talat om på tidigare CAP&Design Live.

Ett exempel Karin tog upp var ett rött äpple, som till exempel konnoterar saker som varning, kunskap, fruktbarhet. Detta skapar sedan konnotationskedjor, som i sin tur skapar myter. Dessa myter påverkar ditt varumärke, eftersom de är inbyggda i hur vi som samhälle uppfattar vissa signaler och symboler. För att förtydliga hur du kan använda semiotik när du positionerar dig på marknaden använde hon Needscopes modell för behovssegmentering, som tydliggör vilka behov vissa typer av signaler tillfredställer och hur dessa kan användas på en förpackning.

Intressanta samtal hos Papyrus.
Test av penna och platta hos Wacom.
Produktprover hos Antalis.
CAP&Designs tryckeri Åtta.45 var på plats.
Kaffe och samtal hos Arctic Paper.