Spotify lyfter formen med Snask

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2021-08-20

 | 

PUBLICERAD 

2021-08-20
Med Spotifys nya podd-satsning hamnade det visuella arbetet hos byrån Snask. Flexibilitet har varit en röd tråd genom hela projektet, samtidigt som berättelseformen fått reflekteras i layouten.

Idag lyssnar över hälften av Sveriges befolkning på poddar regelbundet, vilket gjort podcasten som format till en av de viktigaste kommunikationsformerna. 

Med i matchen är förstås Spotify, som inte varit sena med att rulla ut den ena egenproducerade podden efter den andra i form av Spotify Originals.

Det senaste tillskottet är Spotify Dok, som är deras nya satsning på dokumentära berättelser. När det kom till podcastens design valde Spotify att än en gång samarbeta med byrån Snask.

– Vi har jobbat nära Spotifys team såväl som vårt eget med bland annat Dennis Johansson, och det har fungerat väldigt bra. Spotify Dok var vårt tredje projekt tillsammans och det var väldigt kul och intressant att få gå in i den världen, säger Fredrik Öst, grundare och creative director på Snask.

När han beskriver utmaningarna med den relativt nya marknaden lägger han tyngd på kraven som handlar om att skapa mycket content på kort tid.

– Där måste en grafisk identitet kunna vara flexibel såväl som lättarbetad, samtidigt som den ska vara tilltalande, läsbar och långvarig.

Spotify och Snask har tidigare samarbetat genom spellistan och konceptet It’s Hits och podcasten Gynning & Berg. Med Spotify Dok som det tredje gemensamma projektet fick de ännu större kreativ frihet, om än med ett par förbehåll.  

– Vi behövde förhålla oss till Spotifys grafiska identitet till viss del, som placering av logotyp och ikon. Men annars har det rent generellt varit friare än när vi tidigare jobbat med dem på Playlists.

Spotify Doks syfte är att genom ett podcast-format berätta en historia – från början till slut. Även om lyssnandet inte alltid sker i den ordningen så landar det i att man behöver lyssna på alla avsnitt för att få helhetsbilden.

Det var här inspirationen för podcastens rutnät kom till. Genom det ville Snask spegla historien som breder ut sig genom de sammansvetsade avsnitten. Därför delades podcastens omslagsbild in i tre till fyra delar, som en metafor för delarna som tillsammans skapar hela bilden – den sammanflätade berättelsen.

Det visuella arbetet från Snasks sida handlade mycket om att skapa en helhet av flera delar, där flexibilitet blev ledordet. Samtidigt ställde det krav på både typsnitt och den övergripande designen. 

 – Att lyckas behålla läsbarhet utan att tappa estetik, säger Fredrik Öst.

Det blev en utmaning att få plats med innehållet av bilder, loggor och text.

Detta för att de olika poddarna skulle ha samma grafiska identitet, oberoende av antalet tecken i titel och avsnitt.

Här landade valet av typsnitt på Sharp Grotesk Bold, ritat 2016 av Lucas Sharp för Sharp Type.

Det valda typsnittet gjorde det möjligt att behålla titlarna systematiskt på en rad. Detta utan att behöva ändra storleken på typsnittet, då Sharp Grotesk Bold kommer i 20 olika bredder. Det innebär att höjden är fixerad medan bredden är rörlig.

När det kom till färgsättningen för varje enskild podcast bestämdes att omslagsbilden skulle fungera som referens.  

Fredrik Öst förklarar;

Vi ville ha en rätt bred färgpalett som ändå var tilltalande. Varje nytt ämne på Spotify Dok skulle ha en egen färg och kännas unik. Så vi lät helt enkelt omslagsbilden styra vilken färg ämnet skulle få. 

Tillvägagångssättet behövde även det vara enkelt och adaptivt då nya serier och avsnitt läggs till. Den rent praktiska lösningen blev att på pixelnivå plocka ut en matchande färg för varje omslag.

Om podcastens omslagsbild däremot är svartvit tillämpas en specifikt framtagen palett med pastell-kulörer i olika nyanser.

Som övergripande färg för Spotify Dok används en linjär övertoning med röd-lila färgskiftning.

Spotify Dok behövde ha ett flexibelt typsnitt, därför valde Snask Sharp Grotesk Bold. Bild: Snask.
Spotifys typsnitt Circular Spotify, som är en variant av Circular-typsnittet, används där Sharp Grotesk inte passar. Bild: Snask.
Rutnätets uppbyggnad. Bild: Snask.
Spotify Dok. Bild: Snask.
Övertoningen och färgpaletten för svartvita omslagsbilder. Bild: Snask.
Det senaste året har utbudet av svenska poddar på Spotify nära på fördubblats. Bild: Snask.
Omslagsbilden har fått styra podcastens färg. Bild: Snask.
Spotify Dok. Bild: Snask.
Omslagsbilder i Spotify Dok. Bild: Snask.
Snask-teamet. Erik Kockum, Fabrizio Morra, Matej Spanik, Camilla Brandow, Fredrik Öst och Isabelle Kågström.   Fotograf: Bild Gates.