Sveriges Tidskrifter: Ny logotyp för ny epok

TEXT 

Lamin Kivelä

ÄNDRAD 

2021-04-22

 | 

PUBLICERAD 

2021-04-22
För Sveriges Tidskrifter blir den nya logotypen en visuell nyckel, som ska förmedla en ny strategi för en ny epok – där begreppet magasin blivit något större och annat än vad det var 1997, då branschorganisationen bildades.

Kerstin Neld, vd på Sveriges Tidskrifter berättar att den nya logotypen med sin tagline “publicister i samverkan”, sajten och grafiska profilen följde som en del av den nya strategin för organisationen, där bland annat fler kanaler än papper blivit viktigare.

I briefen till byrån Friends Agenda, som tagit fram den nya logotypen och visuella identiteten framgick att organisationen vill visa ett nytt tilltal.

– Vi vet att de allra flesta associerar namnet tidskrift med papper. Uppgiften var att skapa en identitet som inkluderar gamla, nya och framtida medlemmar oavsett vilka kanaler de verkar inom, förklarar hon.

Senior advisor och partner Alexis Wicklin, Magnus Jubro, partner och creative director samt Magnus Hjelmare, senior advisor och partner på Friends Agenda (montage). Foto: Mats Lefvert.
Senior advisor och partner Alexis Wicklin, Magnus Jubro, partner och creative director samt Magnus Hjelmare, senior advisor och partner på Friends Agenda (montage). Foto: Mats Lefvert.

I logotypen är det spegelvända, dubbla citattecknet bärande, Magnus Jubro som är partner och creative director på Friends Agenda.

– Logotypens nya symbol hämtar sin inspiration från det typografiska tecknet för citat. En symbol som står för en exakt återgivning av något som sagts eller sägs i tal såväl som skrift. Något som knyter an till vad medlemmarna gör. Med citattecknet som grund har symbolen skräddarsytts för att spegla Sveriges Tidskrifter, genom att bland annat duplicera tecknet – för att gå från singular till plural – och addera en cirkel, vilket gör symbolen till leende ansikten, ett möte mellan människor. Något som speglar organisationens starka delningskultur, gemenskap och den nära relationen mellan medlemmarna (publicisterna) och deras konsumenter, berättar han och fortsätter;

– Cirkeln gör även citat-tecknet till ett ”P” som i ”Publicister”. Symbolens typografiska ursprung är dessutom en blinkning och hyllning till Sveriges Tidskrifters historia och grund inom det tryckta ordet.

Sveriges Tidskrifter med tagline "publicister i samverkan" och symbol, som även kan stå för sig själv.
Sveriges Tidskrifter med tagline ”publicister i samverkan” och symbol, som även kan stå för sig själv.

Hur knyter logotypen an till strategin?

– Vi valde att rikta in oss på att bygga den nya logotypen runt en symbol som till skillnad från Sveriges Tidskrifters gamla logotyp, vars symbol fokuserade på mediet (tidskrifter på papper, reds. anm.) istället fokuserar på vad medlemmarna gör; kommunicerar. Kommunikation bygger på relationer. Istället för att låta namnet vara det som tar fokus i logotypen, låter vi symbolen vara det element som bär upp identiteten, förklarar Magnus Jubro.

Symbolen i den nya logotypen pratar mer om vad medlemmarna i Sveriges Tidskrifter gör, medan den gamla logotypen, med sin bunt av tidningar direkt refererar till papper som kanal.
Symbolen i den nya logotypen pratar mer om vad medlemmarna i Sveriges Tidskrifter gör, medan den gamla logotypen, med sin bunt av tidningar direkt refererar till papper som kanal.

– Den nya taglinen ”Publicister i samverkan” är en viktig del i den nya strategin och ur ett strategiskt perspektiv viktigare än själva namnet. Därför är den inte bara tillagd som en permanent del i logotypen, utan även satt i samma grad som organisationens namn för att tydligt signalera dess värde genom typografisk hierarki.

Han berättar vidare att även den gröna kulören är väl motiverad.

– Medlemmarna består av en blandning av landets publicister inom olika områden. Blandar man färgerna i Sveriges flagga får man färgen grön. En uttalad önskan var att symbolen skulle ses som en kvalitetsstämpel som signalerar publicistisk höjd, och vara något som medlemmarna kan använda i sina kanaler. Grön är ofta förknippat med något som är rätt eller som innebär klartecken, som exempelvis en grön bock eller grönt trafikljus – vilket vi valt att ta fasta på.

Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter. Foto: Pressbild.
Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter. Foto: Pressbild.

För de övriga kulörerna har Friends Agenda sneglat mot digitala plattformar och letat ett samtida uttryck med mycket energi.

– Detta för att ytterligare understödja den nya strategin gällande breddande av medlemsbasen och önskan att locka en ny publik, vilka främst har ett digitalt fokus. Även om grön är den primära färgen ska de andra med fördel användas för ett mer levande uttryck och för att spegla medlemmarnas olika inriktningar.

För Magnus Jubro börjar processen i ett sånt här projekt med de första tankarna i ett skissblock. Så snart han sett briefen. Därefter följer research och fördjupning.

– Efter att ha landat i ett antal tänkbara idéspår körde vi först en avstämningsrunda internt innan vi satte ihop en pdf och presenterade för kund. Eftersom det var och fortfarande är corona-tider skedde all interaktion med kunden via Zoom. Idén med en symbol som utgår från ett citattecken blev snabbt en favorit som därefter förfinades steg för steg medan typografi, färger och tillämpning växte fram.

Kerstin Neld är nöjd med den nya logotypen och tar som exempel att den är enkel att förstå och snabbt går att bygga visuell kännedom kring.

Ibland är det inte lätt att sy ihop en intervju med totalt fyra personer, i mitten på april 2021 löser vi därför den här intervjun per mejl med Kerstin Neld på Sveriges Tidskrifter och på Friends Agenda har Magnus Hjelmare, senior advisor och partner satt samman svaren till CAP&Design tillsammans med Magnus Jubro samt senior advisor och partner Alexis Wicklin på byrån.

Också en typ av samtal. I en annan kanal.

I en ny epok.

Artikeln uppdaterad 2020-04-23

Kulörer med färgkoder i den nya grafiska profilen för Sveriges Tidskrifter. Bild: Friends Agenda.
Kulörer med färgkoder i den nya grafiska profilen för Sveriges Tidskrifter. Bild: Friends Agenda.