Tryckta medier i en digital värld

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-02-03

 | 

PUBLICERAD 

2015-02-03

Butiksreklamen och ODR ligger omväxlande etta och tvåa vad gäller uppskattning av reklam – mellan 25 och 30 procent av de tillfrågade är positiva till detta. På tredje plats kommer annonser i tryckta medier.

Motsvarande för appar är två procent och fem procent för sms.

Detta berättade Peter Westerståhl och Maj Bonde-Teir från konsultbolaget Icebreak, när de på en Swedma frukost den 21 januari presenterade en helt ny analys av hur de ser på vad som kommer att påverka dessa kanalers utveckling fram till år 2020.

De intervjuar årligen stora annonsörer, reklamproducenter, konsulter och branschorganisationer om hur de ser på användandet av ODR och tidningsbilagor i ett femårsperspektiv.

 

Ingen tackar nej

Ingen tackar nej till ett relevant erbjudande.

Konsumenterna gillar erbjudande, oavsett omd et är 50 procent för att man köpt tidigare eller något annat. Det triggar köp väldigt mycket att ge kunden en känsla av att göra en riktigt bra affär.

Högst förväntan att hitta ett bra erbjudande finns för tryckta medier. Och för butiker som inte har citylägen ser man tryckt reklam som sättet att få kunder. Citybutikerna har lättare att få spontanbesök. För butikerna är ODR sättet att få fler kunder.

Bilagor kommer sedan.

69 procent är positiva till att få reklam, medan 73 procent är negativa till att man kan köpa deras adress. Allra mest kritisk är man mot att få reklam till mobilen. Det gör att man måste fundera över hur man ska nå ut i digitala medier. Utvecklingskurvan för att välja bort reklam är precis lika stark för digitala medier som tidigare för de tryckta.

Genom Adblock Plus kan du knappa in så att du exempelvis får aftonbladet.se helt rensad från reklam. Detta är något som blir alltmer utbrett.

Tryckta medier kan göra betydlig bättre selektering.

 

Går alltid upp

– Reklaminvesteringarna går alltid upp, sett ur ett femårsperspektiv. Det finns alltid hack i kurvan enstaka år, men sett över tid så går investeringarna upp – sett över valfri femårsperiod.

– ODR har tappat någon procent årligen. Det beror på att kunderna vill prova digitala kanaler och testa nya mediekombinationer. Bland annat används de tryckta kanalerna till inspiration och sedan vill man ha in dem på hemsidan, där de lämnar ifrån sig uppgifter om sig själv så att erbjudandena kan bli tydligare.

– Man analyserar ofta och ser hur stor spridning tidningen har i olika områden. I områden med svag tidningstäckning kompletterar man med ODR. Det gör att man får tre grupper – de som får antingen tidning eller ODR och de som får både ock.

 

Priser

Priserna för att använda medier går alltid upp. Köparna jobbar på att få ner priserna. För tryckta medier kan man få ner papperskostnaden och distributionen. Som enskild annonsör är det tuffare.

– I Norge har annonsörerna klumpat ihop sig. Då går de exempelvis i en klump på tio företag till en tidning och förhandlar ett gemensamt pris. Den här utvecklingen ser vi framför oss även i Sverige. Den har dock varit länge i Norge, utan att ännu komma till Sverige. Men vi tror att det kommer.

 

Vill ha hjälp med

Det annonsörerna vill ha hjälp med är  hur de sampaketerar – framför allt lokalt – mellan olika kanaler. Det finns en roll att fylla för den som är duktig på detta.

IDB jobbar med att hitta mätmetoder. I dag kan det bara göras på ip-nivå – alltså långt ifrån individnivå. Hela familjen klumpas ihop på samma ip-adress. Och den som läser på jobbet och hemma, är två olika individer i den digitala mätningen.

 

På fem års sikt

På fem års sikt ser vi ingen nedgång för de tryckta medierna. Däremot ser vi samverksanformer i förhållande till e-post. Vi tror att bilagorna kommer att kalra sig lite bättre än odr på fem års sikt.

Vi tror inte att de tryckta medierna kan hänga med i tillväxten. Men tanken att ODR ska driva kunden till nätet, kommer att driva nya kunder.

Nej tack ligger på 50 procent i Stockholm. Den börjar också öka ute i landet. Detta gör att vi tittar mer på kombinationer med tidningar, så att man når ut. Man kan också vända på det och säga att om man gör ODR i Stockholm, så når man hälften. Sedan kan man ställa sig vid kassan och räkna.

Det har varit statiskt vem som använder de olika medierna. Detta kommer att drivas genom att controllers kommer att driva större förhandlingar och att slå ihop sig. Det kommer också att bli mer lokala marknader där man inte bulkköper, utan köper en lokal marknad.

Det finns också en jättemarknad vad gäller utbildning. Här kommer behoven att utvecklas dramatiskt. Annonsörerna ska bli bättre på att välja medium. De vill också veta hur en kampanj gått. De vill kunna se vilket klirr i kassan som kom av just den här kampanjen.