Uppdraget: Gratistidning i ny kostym

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2016-03-04

 | 

PUBLICERAD 

2016-03-04
När Levelseven Reklambyrå tog sig an Kalmarposten var utmaningen att hitta balansen mellan igenkänning i det befintliga innehållet och ett nytänkande i formen.

KP03---with-hand_

Uppdragsgivare: Kalmarposten.
Byrå: Levelseven Reklambyrå.
Målgrupp: Läsarna, medarbetarna och annonsörerna.

Uppdrag
Kalmarposten, med en upplaga på 75 000 exemplar, delas ut till hushåll och företag i Kalmarregionen. Innehållet fungerade, men kostymen kändes gammal och samlingen av sidmallar och grafiska enheter hade blivit brokig med tiden, enligt byrån. De kom fram till att de behövde förnya designen utan att tappa känslan av vare sig igenkänning eller tillgänglighet.

Mål
Tidningen ska fortsätta vara en produkt alla känner igen – samtidigt som det nya uttrycket ska väcka nyfikenhet och ge både läsaren och annonsören en känsla av att tidningen är modern och framgångsrik.

— Lösningen blev att tillföra, snarare än att plocka bort. Att behålla varumärkets position som en etablerad och omtyckt del av människors vardag, men få kostymen att bättre kommunicera en framgångsrik tidning som är med sin tid, berättar Tobias Edström som är creative director på byrån.

Arbetsgång
Byrån hämtade inspiration från hela tidningsbranschen, men jobbade också nära en arbetsgrupp från redaktionen. Acceptans och förståelse blev viktiga ledord – på byrån insåg man tidigt, att om redaktionen inte gillade designen skulle resultatet utebli. Workshops, idémöten, studiebesök, kontinuerlig dokumentation och många informella samtal drev processen framåt.

Resultat
Tidningen fått ett nytt huvud och ettan färgmatchas nu med huvudbilden. Men byrån konstaterar att det är i detaljerna förändringen syns mest: nya typsnitt, vinjetter, färgkodning, sidmallar och anvisningar för en mer enhetlig bildbehandling.

— Kommentarerna har varit positiva, både från läsare och från annonsörer. Upplevelsen är att tidningen har en ny känsla och är modern. Redaktionen är också mycket positiva – både till designen och till de mallar och redskap vi levererat, konstaterar Tobias Edström.

Ettan färgmatchas till huvudbilden.
Ettan färgmatchas till huvudbilden.
Kalmarposten distribueras till både företag och privatpersoner i Kalmarregionen.
Kalmarposten distribueras till både företag och privatpersoner i Kalmarregionen.
Lösningen för att skapa igenkänning var att tillföra, snarare än att plocka bort.
Lösningen för att skapa igenkänning var att tillföra, snarare än att plocka bort.
Färgkoder är en av sakerna som byrån har lagt till – tillsammans med bland annat typsnitt och sidmallar.
Färgkoder är en av sakerna som byrån har lagt till – tillsammans med bland annat typsnitt och sidmallar.