Utvecklande samarbete från Berghs Studio

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2017-09-01

 | 

PUBLICERAD 

2017-09-01
Branschens och studenternas utveckling ligger i fokus för Berghs Studio.
Från vänster: Tobias Lundqvist, business director; Camilla Wallander, vd för Berghs; Christopher Waldekrantz, creative director.

I somras öppnade Berghs Studio dörrarna efter ett år som pilotprojekt. Studion, som kommer genomföra uppdrag för kunder tillsammans med studenterna, är framtagen för att skapa bättre förutsättningar för de unga kommunikatörer som ska ut i branschen, men också för att skapa bättre förutsättningar för branschen att utvecklas.

Under pilotåret samlade studion flera stora kunder, bland annat Wella, Procter & Gamble, och Max Factor, och har nu en stadig bas att stå på.

– Det vi märkt under pilotåret är att det finns ett väldigt stort sug efter att komma åt den unga kompetensen. Speciellt för företag som jobbar mot unga målgrupper, de vill tappa från ungdomens källa så att säga, säger Tobias Lundqvist, business director för Berghs Studio.

Suzan Hourieh Lindberg, business developer och project manager på Berghs.

– Sett ur ett samhällsperspektiv så är fördelarna många, bland annat att företag med önskan om att nå millennials och generation Z direkt kan nå sin målgrupp, utan att passera mellanhänder, och på så sätt anpassa sina tjänster och produkter så att de överensstämmer med målgruppens önskan. Sen är det givetvis en stor fördel att gapet mellan senior och junior minskar, då studenterna upptäcker det faktum att de är grymma och kan prestera på än högre nivå än vad som oftast är förväntat av en nyexaminerad student, fyller Suzan Hourieh Lindberg, business developer och project manager på Berghs, i.

Och det har visat sig fungera bra. Tobias och Suzan berättar att det inte bara är företagen som vinner på att arbeta med studenterna.

– Många studenter arbetar redan vid sidan av sina studier, och att då kunna göra det, inte bara inom det fält de vill arbeta, men också med stöd från oss på Berghs, är väldigt värdefullt, säger Tobias.

Studenterna i studion har aldrig det slutgiltiga ansvaret, utan i varje team finns alltid en senior person som säkrar kvaliteten på arbetet. Det innebär att studenterna får den kundvana när det kommer till allt från förhandling om ersättning till arbetsprocess och fakturering, men med ett säkerhetsnät.

– Vi har ju dessutom kunskapen i hur du jobbar med studenter, vilket gör oss unika. På en byrå kan de ha 1-2 praktikanter, juniorer, till ett uppdrag och flera seniora kreatörer. Hos oss är det tvärt om, med en skola full av studenter och en handfull seniorer som kan ge stöd i arbetet, förklarar Tobias.

Sedan lanseringen i somras har Berghs Studio fått in fler förfrågningar än de kan hantera, och Tobias marker att de hellre tar färre uppdrag än för många. Målet är att studenterna och branschen ska lära sig och utvecklas.

– Vi tackar hellre nej till uppdrag om det är så att det vi har fullt. Det får inte vara så att studenterna tycker att det är för jobbigt, det är upp till oss att se till att de mår bra, avslutar han.

Tobias och Suzan kommer båda tala på Inhousedagen 26 oktober i Stockholm – missa inte det!