Varför behöver vi inkluderande grafiska identiteter?

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-06-14

 | 

PUBLICERAD 

2018-06-14
I många fall utgår jag från att branschfolk (och även icke-branschfolk) automatiskt ska känna till vissa begrepp, teorier och förhållningssätt som jag själv använder mig av när det kommer till allt från att skapa texter, layout, välja bilder med mera. Min arbetsprocess idag är en där inkludering och mångfald ständigt är i åtanke, och kanske alltmer i framkant på senare tid. Jag har fattat att den här attityden till visuell kommunikation började prägla mitt tankesätt på riktigt när jag själv kom i underfund med mina värderingar. Men jag har också börjat förstå varför vi måste tänka normkreativt och återspegla mångfalden i vår vardag via det vi skapar, framför allt visuellt.

Grafiska profiler och visuella uttryck som återspeglar verkligheten skapar en stark varumärkesidentitet som inte bara ökar trovärdigheten, men också utvecklar en genuin relation till mottagaren. Många studier visar på att mångfald av bakgrunder, språk, ålder, erfarenheter och identiteter gör oss smartare och starkare. Vad finns det då för logik i att exkludera människor från budskap? Och att dessutom exkludera sig själv från andra perspektiv som kan ge så mycket värdefull kunskap i utbyte?

Min intention är inte att kritisera eller skuldbelägga någon art director eller illustratör för att inte applicera mångfald och inkludering på sitt arbete. Jag vill istället förhöja vikten av att vara ödmjuka inför våra kunder, och tillåta en större målgrupp att ta del av dialogen som kreatörer för – och med affärsnytta och utveckling som drivande kraft. Kreatörer möter allt oftare (och kommer fortsätta att möta) problemet att de inte behärskar det inkluderande visuella uttrycket för att skildra mångfald och en rätt representation av samhället genom sitt kommunikationssätt. Det leder  i sin tur till mycket sämre affärer i längden för företag inhouse, samt för beställarsidan.

Ett sätt att börja är att hitta och minska på underliggande barriärer där personliga visuella preferenser sätter käppar i hjulet för kreativ utveckling. Som kreatör kan du ställa dig själv frågan ”hur kan jag kontinuerligt kommunicera på ett sätt som minskar fördomar i samhället, demokratisera information och budskap, och samtidigt stödja inkludering och mångfald?” Ett sätt att börja är att alltid sikta på att välja bilder eller symboler som reflekterar flera olika perspektiv, och att inte koda människor utifrån egna förväntningar – utan att faktiskt sätta individen på första plats. Hur hade exempelvis en person med en funktionsnedsättning önskat att det gestaltades via symboler och färger? Vilka symboler och färger ska användas på en hemsida, för att personer med synnedsättning ska kunna navigera runt den?

Att dra igång denna tankeprocess ger kunskap om marknaden du vill nå, och ger dig även nya verktyg att få en realistisk bild av en mer verklighetstrogen målgrupp – ett grundläggande hjälpmedel för att skapa nya kundrelationer och samtidigt bygga vidare på kundlojaliteten. Kreatörer jobbar ofta efter en mall som redan är satt av marknadschefer eller kunder, och den positiva effekten av detta blir då att du tvingas komma på nya innovativa och oväntade kreativa lösningar, vilket i sin tur leder till en positiv företagskultur där olika sidor värderas och accepteras.

Om du fortfarande undrar varför inkludering är så viktigt efter min rant:

Därför att när vi erkänner och välkomnar mångfald och inkludering i alla delar av grafisk design, formgivning, med mera, så lyser vi på relevansen och ger kraft till kreatörens yrke och betydelse inom alla aspekter av kommunikation. Det handlar dessutom om våra nuvarande och framtida kunder, vänner och kollegor. Fortfarande inte viktigt?

Alexandra Lahdo
Creative director, The social few