Vinter ökar omsättning och verksamhet

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-09-21

 | 

PUBLICERAD 

2015-09-21

Kommunikationsbyrån Vinter AB utökar verksamheten med en anställd stationerad i Umeå för att skapa fler affärer i Västerbotten. Vinter är, enligt egen utsago, den största kommunikationsbyrån i Norrland och ägs av Kung Bore Holdings AB.

Under räkenskapsåret ökade byråns omsättning med 10 miljoner kronor, från 46 till 56 miljoner. Samtidigt minskade byråintäkten något från 28 till 27 miljoner kronor, och rörelseresultatet minskade från 1,9 till 1,4 miljoner kronor.

I förvaltningsberättelsen skriver byrån att ett antal kunder valt att lämna Vinter, i första hand efter upphandling, men att de skrivit kontrakt med nya kunder efter satsningen i Västerbotten och att de har vuxit med befintliga kunder. Byrån har också anpassat personalstyrkan under året och gått från 33 anställda till 31.

Byrån noterar också i förvaltningsberättelsen att de blev Sveriges fjärde bästa byrå i kategorin medelstora reklambyråer i Dagens Industris och Regis branschundersökning Årets Byrå.